Waar ben je naar op zoek?
1

Tip 1: Breng de ruwvoeropname zo snel mogelijk weer op peil

De ruwvoeropname is de laatste weken sterk gedaald. Blijf daarom twee keer daags voeren om zo snel mogelijk het oude niveau weer te bereiken. Zorg er daarnaast voor dat het rantsoen voldoende energierijk is. Op veel bedrijven is het ureum gestegen wat duidt op een tekort aan energie in de pens. Kijk ook of de droge koeien voldoende voer opnemen. Deze groep dieren is extra kwetsbaar wanneer de voeropname te laag is en de gevolgen zijn groot. Een slechte opstart en een minder vitaal kalf kunnen de gevolgen zijn van een te lage voeropname, dus hou de droge koeien goed in de gaten.

Afbeelding: Univit buffer Rumibuffer
2

Tip 2: Blijf buffers doorvoeren

Omdat de koeien te weinig hebben gevreten tijdens de hitte, ligt de kans op pensverzuring op de loer wanneer ze nu ineens weer veel voer opnemen terwijl de buffercapaciteit niet op peil is.  Naast pensverzuring neemt ook de kans op klauwgezondheidsproblemen toe. Blijf daarom de komende dagen buffers verstrekken aan de koeien. De Univit Buffer en RumiBuffer bevatten buffercomplexen die langdurige bescherming bieden tegen pensverzuring. De Univit Buffer bevat daarnaast extra B-vitaminen en een gistcultuur om de klauwen en de darm extra te ondersteunen.

3

Tip 3: Voorkom broeivorming aan het voerhek

De komende dagen gaat de luchtvochtigheid omhoog, waardoor de kans op broei aan het voerhek toeneemt. Zorg dat er fris voer aan het voerhek ligt en blijf tweemaal daags voeren. Ga broeivorming tegen door gebruik te maken van broeiremmers. De vloeibare broeiremmer, Selko-TMR, is geschikt voor zowel melk- als droge koeien. De droge broeiremmer, TMR Tempratuur Stabiel, is alleen geschikt voor melkkoeien.

4

Tip 4: Ondersteun de darmgezondheid

De koeien hebben afgelopen dagen veel stress ondervonden waardoor de weerstand is verminderd. Tel daar de kans op pens- en darmverzuring bij op en u weet zeker dat een lekkende darm (ook wel ‘leaky gut’ genoemd) een rol kan gaan spelen bij uw koeien. Zorg er daarom voor dat uw koeien maximaal worden ondersteund op pens- en darmniveau met Pens Stimulator+. Dit is een combinatie van een exclusieve gistcultuur, B-vitaminen en polyfenolen en ondersteunt de pens- en darmgezondheid. Pens Stimulator+ is in zakgoed verkrijgbaar en zit in diverse krachtvoeders en in Univit Buffer. Overleg met uw specialist welke variant het beste bij uw melkveerantsoen past.

5

Tip 5: Controleer de krachtvoerinstellingen

Door de hitte is op veel bedrijven de melkproductie gedaald. Veel krachtvoerinstellingen zijn ingesteld met de melk-voer-tabel, waarbij de krachtvoergift is gekoppeld aan de melkgift. Dit betekent dat de krachtvoergift met deze tabel wordt afgebouwd omdat de melkgift is gedaald. Dit is echter niet wenselijk, want de melkproductie moet nu juist weer op het oude niveau terugkomen. Het advies is om een week lang de krachtvoergift vast te zetten op het niveau dat de koe kreeg voor de warme periode. Na een week kan de melk-voer-tabel weer aangezet worden, omdat dan de melkproductie weer op het oude niveau hoort te zitten.

VOOR ROBOTBEDRIJVEN: 
In de hete periode hebben een aantal veehouders er voor gekozen om de automatische rantsoen berekening uit te zetten. Dit is gedaan om de afbouw van het krachtvoer stil te zetten. Zorg er ook voor dat deze weer aangezet wordt.