Waar ben je naar op zoek?

Voldoende goed drinkwater stimuleert droge stofopname

Wist u dat... Wist u dat...13-1-2020

Wist u dat koeien die niet genoeg water drinken ook minder drogestof opnemen en minder melk produceren? Dat komt omdat water een hele belangrijke functie heeft in het transport van voedingstoffen en vermenging en vertering in de pens stimuleert. Al is het rantsoen nog zo smakelijk, wanneer de wateropname achterwegen blijft behalen uw koeien de gewenste melkproductie niet. Wat kunt u doen om de wateropname te stimuleren?

Hoeveel water hebben koeien nodig?

De vochtbehoefte van koeien is van meerdere factoren afhankelijk, voornamelijk temperatuur en melkproductie. Een koe met een productie van 27 kilogram melk per dag heeft bij een temperatuur van 5°C behoefte aan 84 liter water per dag. Bij 15°C stijgt de behoefte naar 99 liter en bij 28°C heeft een koe 104 liter nodig om optimaal te functioneren. Gaat de productie met 10 liter omhoog, dan stijgt de waterbehoefte met 20 tot 40 liter per dag. Om ervoor te zorgen dat uw koeien ook daadwerkelijk genoeg water opnemen zijn twee zaken van groot belang: de beschikbaarheid en de waterkwaliteit.

Zo zorgt u voor voldoende beschikbaarheid:

1

Tip 1: Hanteer 10 cm drinkbaklengte per koe

Staan er veel koeien bij de waterbak, dan is de kans groot dat er te weinig waterbakken zijn of dat de watercapaciteit te laag is. ForFarmers adviseert 10 cm waterbaklengte per koe.

2

Tip 2: Zorg voor watervoorziening net gemolken koeien

Ruim 40% van de wateropname vindt direct na het melken plaats. Zorg er daarom voor dat koeien direct na het melken voldoende gelegenheid hebben om water op te nemen. Hangen de drinkwaterbakken niet op de juiste plek? Maak een plan zodat u koeien aankomende zomer wel voldoende drinkgelegenheid na het melken hebben.

3

Tip 3: Zorg voor een natuurlijke drinkhouding

Plaats de waterbakken maximaal 80 centimeter boven de grond. Een natuurlijke drinkhouding, met de hals naar beneden, stimuleert een hoge wateropname (afbeelding 1).

Afbeelding: Natuurlijke drinkhouding
Afbeelding 1: Een natuurlijke drinkhouding van een koe

Zo zorgt u voor de juiste waterkwaliteit:

4

Tip 4:Zorg voor een juiste hardheid van het water

De gewenste hardheid ligt tussen de 4 tot 15 ⁰D. Nippende koeien of koeien die met de tong slaan geven aan dat de hardheid van het water niet goed is en daarmee is het water niet smakelijk om te drinken. U kunt de hardheid van het water checken door een watermonster te laten analyseren bij de GD of Eurofins. De hardheid is vaker te hoog dan te laag en kan dan gecorrigeerd worden met waterontharder.

5

Tip 5: Houd de leidingen en bakken schoon en voorkom biofilm

Voer dat in waterbakken terecht komt stimuleert het ontstaan van een biofilm in de waterbakken maar ook in leidingen. Biofilm is een laag van micro-organismen omgeven door zelfgeproduceerd slijm wat zich vasthecht aan een oppervlak (afbeelding 1). Deze biofilm is een broedplaats voor bacteriën en kiemen waardoor de waterkwaliteit verslechterd.  Door de drinkbakken wekelijks te reinigen gaat u het tot stand komen tegen. Controleer ook jaarlijks de reinheid van de leidingen of neem 1 keer per jaar een watermonster en laat deze controleren op kiemen en coli.

Afbeelding: Biofilm