Waar ben je naar op zoek?

Welke soort kunstmest moet je strooien?

Advies van onze specialist Advies van onze specialist9-2-2024

Bij het strooien of spuiten van kunstmest spelen weersomstandigheden een belangrijke rol. Wordt er neerslag voorspeld dan zullen vloeibare meststoffen sneller inregenen en zal hiermee ongewenste stikstofvervluchtiging gereduceerd worden. Voorkom structuurschade. Te vroeg strooien vergroot de kans op uitspoeling. Te laat strooien kan door groei kosten.

Kies een meststof met een hoog aandeel ammoniumstikstof

Voor de eerste sneden geven meststoffen met een hoog aandeel ammonium (>75%) de hoogste N-benutting en opbrengst. GroGrass Stabiel is zo’n meststof. Ammonium is weinig uitspoeling gevoelig omdat het wordt vastgelegd in de grond. Bovendien wordt ammoniumstikstof in het vroege voorjaar slechts langzaam omgezet in nitraat door de lage bodemtemperaturen. De opbrengst maar ook het ruw eiwitgehalte van gras is dan ook hoger bij meststoffen met een hoog ammoniumaandeel in vergelijking tot kalkammonsalpeter

Gebruik een nitrificatieremmer

Het gebruik van nitrificatieremmers is alleen zinvol voor de 1e snede in combinatie met een meststof met een hoog aandeel ammonium. In het voorjaar is de kans op N-verliezen door uitspoeling of denitrificatie het grootst. GroGrass Stabiel is een meststof met een hoog aandeel ammonium mét nitrificatieremmer en vermindert dit risico.

Wordt een meststof met een nitrificatieremmer (zoals GroGrass Stabiel), toegepast, dan wordt geadviseerd 10 tot 14 dagen vroeger te bemesten. De stikstof in deze meststof wordt langzamer omgezet in nitraat. Dit betekent enerzijds minder gevoelig voor uitspoeling in het voorjaar, anderzijds sluit de nitraatbeschikbaarheid beter aan bij de plantbehoefte.

Ureum? Dan altijd mét ureaseremmer

Het gebruik van een ureummeststof mét ureaseremmer (Nutreum-S) geeft vergelijkbare opbrengsten als een ammoniumnitraat (GroGrass N+S). Een ureaseremmer vertraagt de omzetting van ureum naar ammonium, hetgeen ongewenst stikstofverlies door N-vervluchtiging tot een minimum beperkt. Ureum wordt geleidelijk omgezet in ammonium, een stikstofvorm die niet gevoelig is voor uitspoeling. Ook deze meststof kan 10 tot 14 dagen vroeger toegepast worden.

Bemest voldoende zwavel

Op de zandgronden wordt een zwavelgift van 75 tot 100 kg SO3 per ha geadviseerd, al dan niet verdeeld over de eerste twee snedes. Op zwaardere gronden is 50 kg SO3 in veel gevallen voldoende.

Welke meststof strooien bij de 1e en 2e snede?

Afbeelding: keuzeschema kunstmest

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Neem contact op met je melkveespecialist, accountmanager, de regionale dealer of de Klantenservice Herkauwers. Zij helpen je graag verder!