Waar ben je naar op zoek?

Wist u dat hittestress ook schadelijk is voor het ongeboren kalf?

Wist u dat... Wist u dat...26-5-2024

Tijdens perioden van hittestress ligt de focus vaak op het behouden van de melkproductie. De effecten van de warmte zijn in die groep direct zichtbaar. Hittestress heeft echter ook consequenties op de toekomstige prestaties van het ongeboren kalf. Welke maatregelen kunt u treffen om deze groep te beschermen?

Vaarzen die zijn geboren op warme dagen produceren minder melk

Recente onderzoeken uit Florida hebben aangetoond dat hittestress bij droge koeien een negatief effect heeft op de toekomstige prestaties van het ongeboren kalf. In beide proeven zijn droge koeien onderverdeeld in twee groepen: de eerste groep werd blootgesteld aan hittestress, bij de andere groep werden extra hittestresspreventiemaatregelen getroffen.

Duidelijk verschil in geboortegewicht en groei

Kalveren van droge koeien die niet zijn blootgesteld aan hittestress hebben een structureel hoger geboortegewicht, (van 0,6 kg bij lichte kalveren tot 5,7 kg bij zware kalveren, afbeelding 1). Ook vreten en drinken de dieren meer, waardoor de dieren ook na de geboorte beter groeien en door ontwikkelen.

Afbeelding: hittestress geboortegewicht
Afbeelding 1: Het verschil in geboortegewicht tussen vaarzen die als kalf wel- en niet zijn blootgesteld aan hittestress tijdens de droogstand, (onderzoek van Laporta et al.).

Effect op darmontwikkeling beïnvloedt de weerstand

De kalveren hebben een hogere weerstand. Dit is te verklaren door het feit dat de ontwikkeling van de darmen van het ongeboren kalf voornamelijk plaatsvindt in de laatste maand van de dracht. Bij kalveren van droge koeien die niet zijn blootgesteld aan hittestress functioneert de doorlaatbaarheid van de darmwand beter. Hierdoor kunnen de antistoffen (die een belangrijke rol spelen in het immuunrespons ter bestrijding van een infectie) beter worden opgenomen in de bloedbaan.

Afbeelding: Effecten van hittestress op melkproductie
Afbeelding 2: Het verschil in melkproductie tussen vaarzen die als kalf wel- en niet zijn blootgesteld aan hittestress tijdens de droogstand (onderzoek van Monteiro et al.).

Hittestress als ongeboren kalf beïnvloedt de melkproductie

Een van de onderzoeken liet ook zien dat vaarzen, die als ongeboren kalf tijdens de droogstand geen hittestress hebben ondervonden, 5 kg melk meer produceren dan de vaarzen die als ongeboren kalf tijdens de droogstand wel zijn blootgesteld aan hittestress (afbeelding 2).

Hoe zorgt u voor de juiste verkoeling tijdens de droogstand?

 

  • Zorg voor een aangename temperatuur in de stal: voldoende ventilatie en verkoeling.
     
  • Zorg ervoor dat de droge koeien iedere dag een smakelijk en fris rantsoen en voldoende fris drinkwater tot hun beschikking hebben.
     
  • Zorg voor hygiënische vreetplaatsen. Maak de voergang schoon en verwijder restvoer voordat er vers voer komt te liggen. Dit helpt broei te voorkomen.
     
  • Nemen uw koeien minder voer op? Pas het rantsoen aan met producten met een hoger energie- en eiwitgehalte, zoals: TransLac Top (meel en brok) of TransLac brok Calcium-binders.