Waar ben je naar op zoek?

Zo maak je de perfecte kuil van de eerste snede gras

7-4-2022

Goed ruwvoer is de basis voor een efficiënte melkproductie met gezonde koeien en een hoog financieel rendement. Maar is goed ruwvoer voor alle bedrijven hetzelfde? Weet u aan welke eisen de voederwaarde van de perfecte kuil voor uw bedrijf dient te voldoen? In dit artikel leest u alles om te komen tot een perfecte kuil van de eerste snede gras! 

Wat is het gewenste eiwitgehalte in de “perfecte” kuil voor mijn bedrijf? Het antwoord hierop is afhankelijk van bijvoorbeeld het aandeel gras, mais en overige bijproducten in het rantsoen. Onderstaande tabel maakt dit duidelijk. In een rantsoen met een hoog aandeel gras en een laag aandeel mais is voor een optimale eiwitbenutting een iets lager ruw eiwitgehalte gewenst. Matig hiervoor de stikstofbemesting óf stel de maaidatum iets uit. In een rantsoen met een hoog aandeel snijmais is juist een iets hoger ruw eiwitgehalte gewenst. Dan is het advies om het gras juist iets jonger te maaien.

Afbeelding: Tabel inkuilen 1

U heeft bemest volgens een plan, voor een bepaalde drogestof opbrengst en ruweiwitgehalte. Probeer dan ook de hoeveelheid te oogsten die gepland is en waarvoor bemest is, een beoordeling van de te maaien percelen is dan ook beslist noodzakelijk om het juiste maaimoment te bepalen.  De hoeveelheid ruweiwit die u hierbij oogst zegt echter nog niets over de kwaliteit van dit ruw eiwit. Droger inkuilen betekent meer benutbaar eiwit (WDE), en minder onbestendig eiwit ( OEB). Later maaien is meer droge stof, minder ruw eiwit en vaak een gelijkblijvend WDE gehalte. 10% droger inkuilen betekent 5 gram WDE per kg droge stof extra en juist minder OEB. Hierdoor belast u de koeien minder met het onbestendige eiwit dat via de urine het dier weer moet verlaten en daarmee tot stikstofverlies kan leiden. Het optimale drogestof gehalte voor 1e snede kuilen ligt veelal tussen de 45 en 50% droge stof, zie hiervoor onderstaande grafiek.

Afbeelding: Tabel inkuilen 2

Oogst

Goed inkuilmanagement begint bij het bepalen van de grasstructuur van het te maaien gras. Is dit jong bladrijk gras of juist stengelig gras. Bladrijk gras laat zich van nature gemakkelijk verdichten in de kuil, in tegenstelling tot stengelig gras. In het voorjaar zien we een wat meer explosieve groei, herkenbaar als bladrijk. Dit kan dit rustig wat droger ingekuild worden, rond de 45% droge stof en een haksellengte van 3-4 cm ( zie grafiek). Gaan we meer richting de zomersnede, dan neemt  het aandeel celwanden toe. Dit type gras mag daarom iets natter ingekuild worden, bij een drogestof van zo’n 30-35% en een haksellengte van 2-3 cm.

Afbeelding: Inkuiladvies - Kamelengrafiek

Verliezen beperken

Tijdens het inkuilen treden er onvermijdbare verliezen op. Dit gebeurt niet alleen al op het veld maar ook onder het plastic en tijdens het uitkuilen. Deze verliezen tussen maaien en voeren kunnen oplopen tot wel 30%! Het beperken van deze verliezen is de eerste winst.  Met behulp van onderstaande tips kunt u deze verliezen beperken.

1

Maaien

Schat de opbrengst die er staat en of deze overeenkomt met de hoeveelheid waarvoor je bemest hebt. Zorg voor een goede afstemming met de loonwerker. Hanteer een minimale maaihoogte van 7 cm, gras groeit uit gras, dat betekent een snellere hergroei optreedt na het maaien, zeker bij grasklaver.

2

Veldperiode

Streef een korte veldperiode na, maximaal 48 uur. Schud bij twijfel niet! Voor een optimale conservering is een droge stof percentage van minimaal 35-45 % nodig.

3

Harken

Schoon harken betekent de juiste balans tussen geen restvoer in het land en vervuiling vanuit grond. Grond in de kuil betekent een duidelijk lagere voederwaarde en veelal een ongunstige conservering.

4

Inkuilen

De verdeelcapaciteit op de kuil bepaalt de hoeveelheid aanvoer tijdens inkuilen. Het gewicht op de kuil = min. 50% van aanvoer/ uur. Dit betekent dat bij 50 ton aanvoer per uur er 25 ton op de kuil moet om aan te rijden. Let erop om de veraf gelegen percelen als laatste te kuilen.

5

Kuil afdekken

Kuil zo snel mogelijk afsluiten en gewicht er op, een onderfolie geeft goede resultaten. In deze video vertelt onze teeltspecialist Paul Hannink waarom het zo belangrijk is om de graskuil snel af te dekken. >

6

Voeg een inkuilmiddel toe

Gebruik altijd een inkuilmiddel, wij adviseren Silosolve FC als kuilverbeteraarOnze teeltspecialist ruwvoer Emiel Strijkveen legt uit wat een goed inkuilmiddel precies doet en waarom het direct bijdraagt aan lagere voerkosten >