Waar ben je naar op zoek?

Zo werkt het Nieuw Nederlands Weiden

Sector Nieuws Sector Nieuws19-4-2018

Overweegt u weidegang? En wilt u het praktisch uitvoerbaar en overzichtelijk houden en bovendien goed kunnen inspelen op het weer en de seizoenen? Het Nieuw Nederlands Weiden van Stichting Weidegang biedt een handreiking voor praktisch weiden. Door uw koeien te weiden combineert u het beste van twee werelden: een efficiënte benutting van uw grasland en een optimale melkproductie van de koeien.

Samen met de weidecoaches van ForFarmers beslist u welke beweidingsstrategie het beste op uw bedrijf past.

Afbeelding: Nieuw Nederlands Weiden
Afbeelding. Voorbeeldbedrijf: 120 melkgevende koeien met variabel aantal hectares huiskavel. Voorbeeld 1: 120 koeien / 60 ha = 2 koeien/ha. Voorbeeld 2: 120 koeien / 30 ha = 4 koeien/ha. Voorbeeld 3: 120 koeien / 20 ha = 6 koeien/ha. Voorbeeld 4: 120 koei

Hoe werkt het Nieuw Nederlands Weiden?

Hoe werkt het Nieuw Nederlands Weiden? Het principe is eenvoudig: u deelt uw huiskavel op in een aantal gelijke percelen. Dan kiest u op welke percelen u gaat weiden; dit is uw weideplatform. De koeien weiden roterend over deze percelen in het weideplatform. Iedere dag een nieuw perceel voor een goede versgrasopname. Op basis van de dagelijkse grasgroei stuurt u bij met het voeren op stal. Alle overige percelen buiten het weideplatform maait u in één keer. Lekker efficiënt. We zoomen nu in op een stapsgewijze aanpak.

Stap 1: Eénmalige voorbereiding

Met een afrastering verdeelt u uw huiskavel in gelijke percelen en legt u een infrastructuur aan zodat beweiden makkelijk is. Denk aan waterbakken, kavelpaden, stroomvoorziening, etc. De percelen hoeven niet perse recht te zijn. Afhankelijk van het aantal koeien, het totale oppervlakte van uw huiskavel en de gewenste bijvoeding kiest u voor een veebezetting van bijvoorbeeld 2, 4, 6 of 8 koeien per hectare. In de afbeelding ziet u enkele voorbeelden van indelingen voor het aantal percelen weiden (W) en maaien (M) bij verschillende kavelgroottes en aantal koeien.

Stap 2: Activiteiten eens per 4-6 weken gedurende het gehele weideseizoen

Maai de maaipercelen als ze eraan toe zijn. Kies ná het maaien een nieuw weideplat- form. Alle of een aantal percelen van het ‘oude weideplatform’ zijn nu bestemd voor maaien. Zet de benodigde (flexibele) afrasteringen uit. Schaar de koeien in bij een grashoogte van maximaal 12 cm.

Stap 3: Dagelijks sturen

Verplaats de koeien elke dag naar een volgend perceel van het weideplatform. Is het gras na één dag grazen langer dan 8 cm? Dan is het perceel te groot en moet u minder bijvoeren. Is de graslengte na één dag korter dan 8 cm? Dan is het perceel te klein en moet u juist méér bijvoeren.

Meer weten? Vraag onze weidecoaches!

Start vroeg in het seizoen met beweiden. Dan profiteert u het meest van de hoge voederwaarde van het gras en kunt u voordelig melken. Let op dat u niet te veel bijvoert voor voldoende versgrasopname. Wil u meer weten over het Nieuw Neder- lands Weiden? Informeer bij uw melkveespecialist of bij onze weidecoaches.