Waar ben je naar op zoek?

Zorg voor goed grasland in 2023 met behulp van deze tips

15-9-2022

Op het gebied van ruwvoerteelt speelt er veel. Zo heeft de droogte op veel plaatsen wat ruimte gemaakt voor regenval. Zijn veel veehouders al aan het nadenken of bezig met her inzaai van graspercelen en is het tijd voor een vanggewas na mais. In dit artikel zetten onze ruwvoerteeltspecialisten de actualiteiten van september op een rij.

Beoordeel nu je grasland

Gelukkig heeft het op veel plaatsen inmiddels geregend, al zijn er ook regio’s waar nog steeds onvoldoende regen is gevallen om graszaad of groenbemesters in te zaaien. Beoordeel nu je grasland. Hier en daar begint het grasland weer groen te worden. Maar dit zijn lang niet altijd de gewenste hoogproductieve grassen. Mocht er veel onkruid kiemen, zou je een onkruidbestrijding kunnen doen en vervolgens kunnen doorzaaien, met het gewenste graslandmengsel. Doorzaaien kan nog de hele maand september en oktober en zelfs bij goede omstandigheden nog in november.  Als grasland een open stand heeft kan wellicht ook doorzaaien met klaver of kruiden dit jaar succesvol zijn, omdat de concurrentie van het bestaande grasland nu minder groot is.

Inzaai maispercelen met (blijvend) grasland

Omdat scheuren op zand- en löss-grond nu niet meer mag, is het misschien een goede optie om op de vrijgekomen maispercelen grasland in te zaaien. De mais is/wordt op veel plaatsen vroeg geoogst dit jaar, dus dat biedt ruimte voor inzaai van grasland (voor 1 oktober). Op kleigrond geldt geen plicht tot inzaai van een vanggewas, maar kan natuurlijk ook prima nu grasland ingezaaid worden. Indien gewenst kunnen bestaande graslandpercelen dan in het voorjaar nog gescheurd worden en ingezaaid worden met mais (of een ander gewas).

Afhankelijk van het beoogde doel dat u met het nieuwe grasland heeft kunt u een keuze maken uit het TopGrassassortiment van ForFarmers. Lees meer: Topgrass voor meer en beter gras per hectare.

Inzaai op droogtegevoelige percelen

We hebben weer een uiterst droge zomer gehad. Dit heeft menig veehouder aan het denken gezet of er niet een grasmengsel met betere droogtetolerantie ingezaaid kan worden. Het gaat dan vaak om maaipercelen die niet (of minder vaak) beregend kunnen worden. ForFarmers heeft ism DLF veel onderzoek gedaan naar droogtetolerantie. Specifieke droogtetolerante mengsels heben vaak ook een hogere opbrengst dan percelen met Engels Raaigras. Er is dit jaar zeer veel belangstelling voor droogtetolerante grasmengsels. We hebben 2 mengsels die zeer goed zijn toe te passen op droogtegevoelige gronden, nl. de TopGrass Hydro Power en de TopGrass EiwitPower. Met beide mengsels zijn inmiddels uitstekende ervaringen opgedaan. Hydro Power kenmerkt zich de toepassing van Powergrass en raaigras plus met een kwart Engel raai voor een dichte zode. TopGrass EiwitPower is een uitstekend mengsel met een wat lager aandeel “Powergrass”, maar wel met de hoogste eiwitproductie (WDE) per ha, een ideaal mengsel voor zomerstalvoedering. Ook Eiwit Power produceert uitstekend onder droge omstandigheden, vooral gedurende de 3e  en 4e snede. Beide mengsels zijn uitstekend te combineren met vlinderbloemigen (bijvoorbeeld klavers).  

Vanggewassen na mais

Een groot aantal gewassen zijn toegestaan als vanggewas na de mais op zand- en löss-grond, waaronder Italiaans Raaigras, bladrammenas, bladkool en Japanse Haver. Mengsels mogen ook, mits 2/3 van de componenten op het lijstje toegestane gewassen staat. Bij een ruwvoertekort kun je ook kiezen voor een mix van Italiaans raaigras en klavers, om in het voorjaar nog een snede gras van te maaien. Japanse haver wordt aanbevolen indien aaltjes (Pp) een probleem zijn in het bouwplan. Japanse haver is een snelgroeiende groenbemester, die eventueel ook een keer gemaaid kan worden. Lees meer: Gerichte keuze voor een vanggewas levert grote bijdrage aan bodemvruchtbaarheid

Extra eiwitproductie door stikstofbinding

Er zijn heel wat veehouderij bedrijven met een (dreigend) ruwvoer tekort. U kunt hierop inspelen met onze tijdelijke mengsels zoals Prima gras Turbo en Prima gras Rotatie.  Primagras Turbo is bedoeld voor 1 seizoen maaien met een maximale opbrengst, ideaal in vruchtwisseling met mais. Primagras Turbo bestaat uit een mengsel van Engels raai, raaigras plus, en 50% Italiaans raaigras. Primagras rotatie kan meerdere seizoenen mee en is samengesteld uit voornamelijk Tetraploid Engels raai. Tegelijkertijd zijn de kunstmest prijzen nog steeds erg hoog. Door aan zo’n mengsel klaver toe te voegen zorg je voor extra stikstofbinding en een verhoogd eiwitgehalte in het gras. 

Meer weten?

Wil je meer adviezen over het behandelen van het grasland? Of heb je een andere vraag aan onze melkvee- of teeltspecialisten? Neem contact op met je specialist, accountmanager, klantenservice Herkauwers of regionale ForFarmers dealer.