Waar ben je naar op zoek?
Afbeelding: image00039
Thomas en Merel Westerlaken voeren sinds een jaar van ForFarmers en voerden veel verbeteringen door.

De jonge ondernemers namen het bedrijf in januari 2021 over van Merels ouders. Ze melken nu 125 melkkoeien met twee robots en hebben een kleine 60 hectare grond in gebruik. Ze houden geen jongvee aan en zetten de arbeid met z’n tweeën rond. Merels vader helpt af en toe nog wat mee.

‘We zochten na de overname van het bedrijf naar een voeradviseur waar we een goede klik mee konden krijgen. Mijn oom, die geitenhouder is, voerde van ForFarmers. Zo kwamen we met ForFarmers-dealer Marcel Houdijk van Landwaard Agro in contact', verklaart Thomas het eerste contact met ForFarmers. ‘We nodigden Marcel uit voor een rondje over ons bedrijf en vroegen hem om kritisch te zijn. We zochten echt naar iemand om ons verder te helpen. Hij kwam nog een keer langs met specialist Pierre van Oort waarna een plan van aanpak volgde.’

Merel vult aan: ‘We vinden het belangrijk dat we echt een klik hebben met de mensen om ons heen. Toen Pierre ons bedrijf bezocht had, besloten we van ForFarmers te gaan voeren. Een klik met de adviseurs en een goed advies zijn belangrijker dan de voerprijs. Het gaat erom wat je er aan over houdt.’

Betere transitie

Sinds vorig jaar mei voert het jonge stel van ForFarmers en de resultaten zijn opzienbarend. Er werd gestart met de transitiekoeien. ‘We hadden problemen met afkalven en melkziekte. Koeien hadden regelmatig een infuus nodig, kwamen slecht in de benen of hadden in ieder geval koude oren na afkalven. We startten met een apart droogstandsrantsoen en Translac-brok. Na een maand kalfden de koeien beter af, hadden we geen melkziekte meer en een betere opstart’, vertelt Thomas enthousiast.

Opzienbarende stijging in productie en gehalten

Toen was het rantsoen voor de melkkoeien aan de beurt. Er kwam een rantsoen met minder krachtvoer in de robot en een hoger basisrantsoen. De koeien moesten hier aan wennen. ‘Ze vraten de eerste twee dagen een stuk minder, dus we knepen ‘m wel even. Maar toen ze na een dag of twee goed gingen vreten gingen ze er allemaal op vooruit’.

De productie ging in iets meer dan een half jaar tijd van 8.827 naar 10.850 liter als rollend jaargemiddelde. Van 30 liter naar 35 liter per koe per dag. En de gehaltes van 4.16 vet en 3.46 eiwit naar 4.83 vet en 3.61 eiwit. ‘Momenteel liggen de gehalten zelfs op 4.80 en 3.80’, vult Thomas enthousiast aan.

Het voer van ForFarmers is ondersteunend aan de inzet van Thomas en Merel. In dezelfde periode stopte Thomas ook met zijn baan buiten de deur waardoor zij zich beiden volledig konden richten op het bedrijf. De ondernemers besloten ook om meer landwerk zelf te gaan doen, waardoor ze flexibeler werden in het bepalen van het juiste tijdstip om te maaien en de kwaliteit van de kuil verbeterde.

Afbeelding: image00003
De mooie resultaten zijn niet alleen zichtbaar op papier. Ook aan de koeien zie je dat ze er beter op staan.

Vertrouwensband van belang

Melkveespecialist Pierre van Oort geeft aan dat de ondernemers zélf de belangrijkste succesfactoren zijn. ‘Ze zijn fanatiek en staan open voor advies. Ze voeren de adviezen exact uit’. Dat beamen Thomas en Merel: ‘Een vertrouwensband is heel belangrijk bij een voeradviseur.’

De ondernemers staan zelf ook te kijken van de grote verbeteringen die zijn geboekt in korte tijd. ‘We hebben er veel tijd in gestoken, maar dit hadden we niet verwacht. We hebben nog dezelfde veestapel als vorig jaar, maar ze geven zoveel meer. En de gehalten zijn zoveel beter, terwijl dat niet eens een speerpunt was.’

Pierres advies richtte zich niet alleen op het voer. ‘We waren beginnende boeren en hij heeft veel ervaring, dus we kunnen veel leren’, vertelt Merel. Zo adviseerde hij ook op het gebied van klauwgezondheid en over het bijvoeren tijdens de weidegang.

Afbeelding: image00019
Volgens de melkveespecialist van ForFarmers zijn de ondernemers zélf de belangrijkste succesfactoren.

Focus op een vlakke lijn

De mooie resultaten zijn niet alleen zichtbaar op papier. Ook aan de koeien zie je dat ze er beter op staan. De klauwgezondheid is beter en de dieren ogen tevreden. Toekomstplannen hebben de ondernemers nog voldoende: ’De productie is nu prima wat ons betreft. We willen ons met de koeien nu focussen op het juiste beweidingssysteem en het voorkomen van hittestress in de stal. Het zou mooi zijn als we de lijn qua productie mooi vlak kunnen houden de komende maanden’, vertelt Merel. Thomas vult aan dat zoveel mogelijk eiwit uit eigen ruwvoer een mooi streven is. ‘En zelf jongvee opfokken. En uiteindelijk 180 koeien melken met 3 robots. Maar daarvoor zijn we ook afhankelijk van de regelgeving, dus eerst maar stap voor stap doorontwikkelen’.