Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Waar ben je naar op zoek?

Bodemverbeteraars

Wie het organische stofgehalte van de grond snel wil verhogen, heeft baat bij compost, een meststof met veel stabiel organisch materiaal per kilo fosfaat. Gips is een uitstekende structuurverbeteraar. Deze calciummeststof heeft zich zowel op kleigronden als op (lemige) zand- en dalgronden bewezen.

Afbeelding: Kalkbemesting

Compost: fosfaatarme meststof voor een actief en gezond bodemleven

Compost bevordert een actief en gezond bodemleven. De vruchtbaarheid van de grond blijft hierdoor op peil. Het aangevoerde organische materiaal verbetert bovendien de vochthoudendheid van de grond.
Op zware kleigronden zorgt compost voor een rullere structuur, waardoor ze gemakkelijker zijn te bewerken. Op zandgrond zorgt compost voor een sterkere binding van de zandkorrels, zodat de stuifgevoeligheid van de grond afneemt.

Compost is een fosfaatarme bodemverbeteraar. Bovendien bevat deze organische meststof nauwelijks gemineraliseerde stikstof. Vergeleken met andere organische meststoffen gaat toediening van compost het minst ten koste van de gebruiksruimte voor stikstof en fosfaat. 

Essentieel is wel dat u schone compost gebruikt. ForFarmers biedt met Laco Keurcompost en Agrotop compost 2 gecertificeerde topproducten die gegarandeerd vrij zijn van schadeljike stoffen.

Gips: belangrijke structuurverbeteraar

Gips is een uitstekende structuurverbeteraar. Het relatief goed oplosbare calcium van deze bodemverbeteraar is een onmisbare bouwsteen voor de structuur van klei en zavelgronden. Calcium hecht zich namelijk aan de kleideeltjes, waardoor de kaartenhuisachtige stapeling van deze deeltjes verbetert. Het resultaat is een rullere structuur en een beter bewerkbare bouwvoor. Verder vermindert gips de slempgevoeligheid van lichte gronden.

Gips is een pH-neutrale bodemverbeteraar en lost onder alle bodemomstandigheden goed op. Zodoende is deze calciummeststof ook geschikt als structuurverbeteraar voor kalkrijke gronden met een hoge pH. Gips heeft zich ook op (lemige) zand- en dalgronden bewezen. Gips wordt los gestort (gekiept) geleverd.  Het strooien gebeurt met een breedstrooier of schotelstrooier.

Meer weten?

Wilt u meer weten over bodemverbetering en ons aanbod in bodemverbetaraars? Neem dan contact op met uw specialist, accountmanager of dealer.