Waar ben je naar op zoek?

Efficïente en uitgekiende graslandbemesting met met GroGrass meststoffen

Bemesting is een essentiële schakel in TERRA+, de totaalaanpak van ForFarmersvoor meer melk uit ruwvoer. Een uitgekiende bemestingsstrategie en inzet van de juiste meststoffen draagt direct bij aan de verhoging van uw ruwvoeropbrengst en –kwaliteit. Optimale benutting van uw eigen drijfmest is daarbij de basis.

Streeft u naar doeltreffende graslandbemesting met de meest efficiënte benutting meststoffen? Volg dan de onderstaande stappen.

De juiste bemestingsstrategie in 2021

Voorjaar

  • Bemest op basis van evenwicht. Uw specialist stelt graag een gratis bemestingsplan voor u op met behulp van het bemestingsadviesprogramma OptiPlant van ForFarmers. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor optimale plaatsing en toediening van dierlijke mest en kunstmest binnen de wettelijke en bedrijfspecifieke gebruiksnormen. 
  • Bemest de eerste snede op zandgrond altijd met GroGrass Stabiel.
  • Bemest de eerste snede op kleigrond bij vroege toediening met GroGrass stabiel en bij late toediening met GroGrass N+S • Bemest voor de eerste en/of tweede snede naast stikstof ook zwavel.


Zomer

  • Vanaf de 3e snede komt het aan op een nauwkeurige verdeling van de nog beschikbare stikstof
  • Vanwege het niet meer beschikbaar hebben van de drijfmest is een kali bemesting noodzakelijk. Gebruik hiervoor de volgende zomermeststoffen
    • GroGrass Kali Maaien is uitermate geschikt voor maaipercelen.
    • Grograss Kali is met name geschikt voor weidepercelen, met name vanwege een nauwere stikstof/kali verhouding en het toegevoegde seleen (SE)

Om in de zomer over voldoende smakelijk gras te beschikken is natrium een belangrijk element. GroGrass Smakelijk en GroGrass Compleet zijn beide natriummeststoffen met een dusdanige verhouding stikstof/natrium dat zelfs bij lage stikstofgiften na de tweede snede er een substantiële hoeveelheid natrium wordt toegediend. 

Verder heeft ForFarmers sinds de zomer van 2020, 2 nieuwe meststoffen beschikbaar voor bemesting in de zomer en nazomer: GroGrass Zomermaaien en GoGrass Zomerweiden, voor veel jong en smakelijk gras

Keuzeschema Meststoffen Grasland

In onderstaand schema laat zien welke meststof u het beste kunt toepassen per snede en welke meststofen achtereenvolgens het beste bij elkaar passen

 

Afbeelding: Schema bemestingsadvies 2020

10% meer DS en RE per hectare gras met GroGrass Stabiel

Wageningen Universiteit heeft van 2015 t/m 2020 in opdracht van ForFarmers de toepassing van GroGrass Stabiel vergeleken met toepassing van GroGrass N+S en KAS27 op de eerste en tweede snede grasland. GroGrass Stabiel laat een 10% hogere DS-en RE-opbrengst zien t.o.v. KAS27. Het zwaveleffect uit GroGrass N+S zorgt voor een 5% hogere DS-opbrengst en een 6% toename in RE-opbrengst t.o.v. KAS27.

Afbeelding: Resultaten GroGrass Stabiel

Persoonlijk advies?

Uw specialist, accountmanager of dealer adviseert u graag bij het maken van de beste keuze voor uw bedrijf.