Waar ben je naar op zoek?

Gewasbescherming voor gras en mais

Goed doordachte en goed uitgevoerde gewasbescherming is een essentieel onderdeel bij het streven naar een hoge kwantiteit en kwaliteit gras of mais per hectare. De juiste timing, middelenkeuze en toepassing van middelen vraagt om specifieke kennis. Onze teeltspecialisten geven u graag doelgericht advies om met een minimum aan  middelen zolang mogelijk plezier te houden van een mooie grasmat en een optimale opbrenst van uw maispercelen te halen. 

Ons gewasbeschermingsadvies voor gras en mais ziet u in deze schema's:

Afbeelding: Gras

Gewasbeschermingsmonitor

Sinds  2015 is iedereen die voornemens is om professionele gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken verplicht om te beschikken over een gewasbeschermingsmonitor. Dit geldt ook voor veehouders met gras- en/of maïsland die gewasbeschermingsmiddelen laten toepassen. De registratie is vormvrij. Het bewaren van perceelsgegevens, afleverbonnen gras- en maïszaad en facturen van de uitgevoerde loonwerkzaamheden is al een vorm van registratie. 

ForFarmers heeft een eenvoudig invulformulier gemaakt als leidraad voor de registratie. Er mag worden verwezen naar andere vormen van registratie, bijvoorbeeld spuitboekje, facturen loonwerker, etc. 

Download hier de gewasbeschermingsmonitor van ForFarmers

Meer weten?

Wilt u meer weten over gewasbescherming of wilt u een maatwerkadvies voor uw bedrijf? Neem dan contact op met uw specialist, accountmanager of dealer.