Waar ben je naar op zoek?

Efficiënt bemesten tegen lage kosten? GroGrass Nutreum!

Vanwege de gewasprestaties en de gunstige prijs per kilogram stikstof, kiezen steeds meer veehouders voor een voorjaarsmeststof op basis van gestabiliseerde ureumstikstof. ForFarmers nam de proef op de som: uit een meerjarig onderzoek op grasland waarin gangbare voorjaarsmeststoffen werden vergeleken met ‘ureaseremmer-behandelde ureummeststoffen’ bleek dat de gewasprestaties, uitgedrukt in droge stofopbrengst, gelijk waren aan KAS-zwavel (Sulfan, Dynamon-S). Alleen de GroGrass Stabiel zorgde voor 3% extra droge stofopbrengst.

Afbeelding: mc nutreum tabel

Vergelijkbare ruweiwitopbrengst, dankzij extra zwavel

Afbeelding: grograssnutreum molecuul
De opbouw van GroGrass Nutreum

Uit het onderzoek bleek dat een zwaveltekort in de gangbare ureumhoudende meststof voor 1 à 2% lagere ruw eiwitopbrengst zorgt. GroGrass Nutreum heeft daarom een relatief hoog zwavelgehalte, die vergelijkbaar is met de verhouding in KAS-Zwavel.

 

Uitstekende voorjaarsmeststof

GroGrass Nutreum bevat ureumstikstof, die in de bodem geleidelijk wordt omgezet in ammonium. Het is bekend dat meststoffen met een hoog aandeel ureum/ammonium (>75%) de hoogste N-benutting en opbrengst geven, vooral in een nat voorjaar. De meststof is niet uitspoelingsgevoelig.

Afbeelding: Nutreum 2
Stikstof maximaal benutten: zo werkt het!

Lage kosten en prima opbrengsten

In onderstaand kosten- en opbrengstoverzicht wordt duidelijk dat GroGrass Nutreum t.o.v. KAS of GroGrass N+S een hogere financiële opbrengst realiseert, (o.b.v. prijzen, jan ’24, KAS 35,-, N+S 36,50 en Nutreum-S 53 euro per 100 kg).

Afbeelding: Nutreum 3

Bemestingsadvies

6,500 kg DS gras onttrekt ca. 65 kg SO3/ha. Met GG-N+S of Nutreum-S voer je met 115 kg N ruim 70 kg SO3 aan. Hiermee is zwavel geen limiterend element voor gewasgroei

Afbeelding: Bemestingsadvies Nutreum-s

Goed om te weten bij het gebruik van GroGrass Nutreum

  • Meng Ureum- en nitraatmeststoffen nooit! Zorg voor een schone opslag en zet de strooier schoon/leeg weg.
  • Nutreum heeft een laag soortelijk gewicht. In een silo waar 10 ton KAS in past, past ca 8 ton Nutreum-S in.
  • Zorg voor een juiste strooierinstelling. Raadpleeg de strooitabel en voer een afdraaiproef uit.
  • Een ureummeststof is relatief licht van gewicht en gevoeliger voor wind dan KAS, i.r.t. strooieigenschappen.