Waar ben je naar op zoek?

Vloeibare meststoffen

Iedere veehouder gaat bij de stikstof bemesting voor maximale gewasopbrengst, stikstofefficiëntie en maximale eiwitopbrengst en -kwaliteit. Om dit te bereiken is een gefundeerde afweging noodzakelijk welke stikstof-zwavel meststof wordt ingezet. Niet elke meststof is namelijk hetzelfde. Reden voor ForFarmers onderzoek te blijven verrichten en op basis hiervan het vloeibare meststoffen assortiment te blijven verbeteren.

Zwaveladvies voor grasland op zandgrond

In welke mate een zwavelgift nodig is, hangt af van de zwavelbehoefte van het gras (beoogde opbrengst) en de zwavellevering in de bodem, die voor een deel wordt verzorgd door bodemprocessen en door zwavelaanvoer naar de bodem. De zwavelbehoefte is de hoeveelheid zwavel die minimaal beschikbaar moet zijn voor het gewas voor
een ongeremde groei en een optimale opbrengst en kwaliteit. Met Liquid Start Extra voor de eerste én tweede snede wordt in veel gevallen aan de zwavelbehoefte voldaan.

Zwaveladvies voor maisland

Gedurende het seizoen wordt gemiddeld door maïs 25-40 kg zwavel opgenomen. De natuurlijke aanvoer van zwavel is beperkt, momenteel nog maar zo’n 5-10 kg SO3 uit depositie. De aanvoer vanuit organische mest is ook beperkt; 7-10 kg/ha die bovendien gedurende het teeltseizoen nauwelijks mineraliseert en dus niet beschikbaar
is. Het blijkt dat, afhankelijk van het productievermogen van het perceel en het zwavelleverend vermogen, in veel gevallen een gift van 32 kg SO3 voldoende is.

Boriumadvies voor maisland

Borium (B) speelt in het groeiseizoen een belangrijke rol bij de afrijping, een tekort leidt tot een slechte korrelzetting. Borium is ook belangrijk voor het suikertransport naar de groeipunten, de eiwitopbouw in het gewas en de versteviging van de celwandstructuur. Daarmee beschermt borium de maïsplant. Boriumgebrek komt normaal gesproken vrijwel alleen voor op zandgronden en rivierklei. Het tekort uit zich onder andere in afstervende groeipunten. Borium wordt niet vastgehouden in de bodem en dient jaarlijks te worden bemest.

Assortiment vloeibare meststoffen

Afbeelding: Tabel vloeibare meststoffen

Additief

Afbeelding: Tabel additief vloeibare meststoffen

Meer informatie en advies

Neem contact op met uw specialist voor het beste advies voor uw bedrijf. U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met onze klantenservice