Waar ben je naar op zoek?

TMR - Méér dan gemengd voeren

Afbeelding: TMR-circle

Bij TMR komt veel kijken. Naast het optimaliseren en juist mengen van het rantsoen, vragen ook het in conditie houden van uw koeien en het selecteren van de juiste grondstoffen voor de hoogste voerwinst veel kennis en vakmanschap. Met de nieuwe TMR-aanpak van ForFarmers gaat u voor een hoger rendement, een gezonde veestapel en veel werkplezier. Onze TMR-specialisten begeleiden u bij het samenstellen van een goed rantsoen, het mengproces, de droogstand en opstart van uw koeien en het monitoren van uw bedrijfsresultaten. Zo gaat u voor het hoogst haalbare rendement.

  • Hoger rendement
  • Méér arbeidsgemak
  • Gezonde veestapel

Meer rendement uit hetzelfde rantsoen

Afbeelding: Hoger rendement

Houdt u tijdens het mengen rekening met het juiste toerental en de dichtheid en het drogestofgehalte van uw kuil? Dat is de basis voor een goed mengproces en een hoge voerefficiëntie. Alleen bij een optimaal gemengd rantsoen treedt geen selectie op en is iedere hap uitgebalanceerd en hetzelfde. Onderzoek toont aan dat door het optimaliseren van het mengproces de voerefficiëntie gemiddeld met 0,06 toeneemt.

Verhoog uw arbeidsgemak!

Afbeelding: Meer arbeidsgemak

Gemakkelijk afkalven en een probleemloze opstart zijn goed voor de gezondheid en productiviteit van uw koeien en levert u veel arbeidsgemak op. Bij het voeren van een TMR-rantsoen is de conditie van uw koeien extra belangrijk, omdat de conditie tijdens de lactatieperiode niet individueel kan worden bijgestuurd. Kies dus voor een transitierantsoen op maat. Zo heeft u minder werk en behalen uw koeien een hogere levensproductie wat resulteert in een hogere voerwinst tot wel €155 per koe per jaar*1.

*1 Gebaseerd op de Agroscoopcijfers van 2.000 melkveebedrijven

Hoge ruwvoerbenutting, voorspelbaar resultaat

Afbeelding: blendix

U benut uw ruwvoer maximaal met een aanvullend maatwerkmeel: Blendix. Blendix wordt door uw TMR-specialist geoptimaliseerd op basis van de kwaliteit van uw eigen (ruw)voer. De Blendix wordt samengesteld met voersupplementen die passen bij uw doelstellingen. Zo kunt u sturen op vruchtbaarheid, (klauw)gezondheid, melkproductie en voerefficiëntie. U voert heel gemakkelijk het goedkoopste dagrantsoen: alles in één en niks te veel.

Sturen op voerwinst

Afbeelding: website cowconnect

Door op een juiste manier te sturen op voerefficiëntie, kunt u de voerwinst (melkgeld minus voerkosten) en daarmee het rendement op uw bedrijf aanzienlijk verbeteren. Door onze samenwerking met CowConnect kunt u gebruik maken van hun registratiesysteem, dat eenvoudig geïnstalleerd kan worden op uw voermengwagen. Het systeem registreert automatisch het geladen rantsoen en koppelt de data online aan de voerkosten en het melkgeld, zodat u dagelijks kunt sturen op voerwinst.

Feed audit: APK voor TMR bedrijven

TMR

Wat gaat er goed en waar kunt u verder optimaliseren? Breng verborgen rendement op uw bedrijf in kaart met de Feed Audit, een bedrijfsscan speciaal voor bedrijven die TMR voeren. De onderdelen die in de Feed Audit aan bod komen worden afgestemd op basis van uw bedrijf: van het voermengproces en koecomfort tot koesignalen en transitiemanagement. Na afloopt neemt uw specialist de bevindingen met u door en maakt u samen een plan van aanpak.

Wilt u meer weten?

Heeft u een vraag aan een van onze TMR-specialisten, of wilt u meer weten over onze nieuwe TMR-aanpak? Neem dan contact op met uw specialist, accountmanager, uw locale dealer of de klantenservice Herkauwers.