Waar ben je naar op zoek?

Bezoek de demodag op het ruwvoerteelt innovatieveld in Bornerbroek op dinsdag 7 september

Op 7 september organiseert ForFarmers een speciale demodag op het ForFarmers ruwvoerteelt innovatieveld in Bornerbroek. Hier krijgt u de gelegenheid om de nieuwste innovaties en actuele zaken rondom de ruwvoerteelt te aanschouwen. Deze dag is speciaal bedoeld voor melkveehouders die geen GBM licentie hoeven te verlengen en voor de periferie. Ook bestaat er de mogelijkheid om de demodag te bezoeken met een studieclub, scholen etc. U kunt daarvoor contact opnemen met Jos Westerhof, marketingmanager bij ForFarmers, tel: 06-53158041.

Programma

De demodag start met een ontvangst in een schuur van Loonbedrijf de Weer. Vervolgens gaan we in groepen onder leiding van een teeltspecialist van ForFarmers het veld over. De rondleiding duurt maximaal twee uur. Er zijn 2 startmomenten, om 10.00 uur en 13.30 uur. In verband met de geldende Corona maatregelen is aanmelden vooraf verplicht. Via het formulier onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden. Op de demovelden vindt u onder andere onderstaande thema's:

  • Kruidenrijk: Op het veld veld treft u eerste en tweedejaars kruiden. Wij nemen u mee in de mogelijkheden om te komen tot een succesvolle teelt en toepassing.
  • Bodem: Een gezonde bodem is de basis voor een succesvolle ruwvoerteelt. Graag bespreken wij met u o.a.: het bodemprofiel, de toepassing van compost en kalk en het nut van een roterend teeltplan. We bespreken verschillende kalksoorten en tot slot staan we stil bij het waterbergend vermogen van de bodem.
  • Duurzame teelten: Op het innovatieveld is een onderdeel opgezet met duurzame teelten. Sorghum, mengteelt mais met stokbonen en ruwvoerteelt zonder stikstof- bemesting. Ook tonen wij hier welke gewassen het efficiëntst om gaan met water.
  • Maisrassenkeuze: Hoe presteren de maisrassen uit het voorkeursassortiment van ForFarmers? Daarnaast staan we stil bij het groeiseizoen 2021 en nieuwe “veelbelovende” rassen.
  • Conservering Mais: De mais die geoogst wordt is voorbestemd om het hele jaar van te voeren. Een optimale conservering is beslist noodzakelijk om te komen tot minimale verliezen en maximale opname door de dieren.
  • Gras: Op het Topgrass-veld gaan we o.a. in op de benutting van najaarsgras, de mogelijkheden d.m.v. beweiden, zomerstalvoeren en inkuilen. Daarnaast natuurlijk aandacht voor graslandvernieuwing en doorzaai.
  • Demo vangewassen, verschillende soorten vanggewas zijn onder gezaaid, op het veld is de ontwikkeling goed zichtbaar, ook in het kader van een juiste GBM behandeling. Ook het vanggewas na de oogst komt aan de orde.

Locatie

De demodag vindt plaats op het ForFarmers innovatieveld welke is gelegen bij:

Loonbedrijf De Weer
Krooshoopsweg 3
7627 NA Bornerbroek (Ov.)

Aanmelden demodag innovatieveld ruwvoerteelt in Bornerbroek

Ja, ik wil graag deelnemen aan de demodag op het ruwvoerteelt innovatieveld in Bornerbroek:
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens