Waar ben je naar op zoek?

Starterscursus Gewasbescherming VOL

 

AANMELDEN VOOR DEZE CURSUS IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK OMDAT HET MAXIMALE AANTAL DEELNEMERS IS BEREIKT 

 

ForFarmers organiseert in samenwerking met TerraNext de cursus ‘Uitvoeren en/of bedrijfsvoeren gewasbescherming’, inclusief een afsluitend examen.
De cursus is gericht op de beroepspraktijk van de deelnemers en zal worden aangeboden in een zelfstudieplus variant. De contacttijd is 4 dagdelen.
De cursus is gepland op twee dagen met twee weken tussentijd voor de deelnemers om zich de onderwerpen eigen te maken en de nodige studieopdrachten uit te werken.

Tijdens de cursus zal worden aangesloten bij de ruime praktijkgerichte ervaring van de deelnemers.

Cursusdata:

 • Donderdag 24 januari 2019, 9.00 – 16.00
 • Woensdag 6 februari, 9.00 – 16.00

Plaats:
De Poppe
Holterweg 23
7475 AT Markelo

Voorwaarde voor deelname:
Deelnemers zijn in bezit van een verlopen licentie of hebben ruime praktijkgerichte ervaring.

Kosten:
€ 251,- per deelnemer.
Bij dit bedrag zijn alle toegerekende kosten zoals bijvoorbeeld boeken, lesmateriaal, de lesvoorbereiding en het examengeld meegerekend.

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden voor de cursus Uitvoeren gewasbescherming (voor spuiten op je eigen bedrijf) of voor de cursus Bedrijfsvoeren gewasbescherming (voor spuiten in loonwerk). Dit kan kan middels het aanmeldformulier onderaan deze pagina. 
 

Onderwerpen:

 • Uitvoeren gewasbescherming
  • Herkenning relevante ziekten, plagen en onkruiden
  • Middelenkeus, etiket lezen en informatie toepassen
  • Arbeids- en milieuveiligheid, persoonlijke bescherming, omgang met leeg fust en restanten van middelen.
  • Werking spuitapparatuur, keuzemogelijkheden voor doppen en spuitmoment etc.
  • Wet- en regelgeving (o.a. wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Storl, arbowet, activiteitenbesluit).
    
 • Bedrijfsvoeren gewasbescherming
  • Kennis van schadeaspecten van de ziekten, plagen en onkruiden;
  • Werken met bestrijdingsschema’s;
  • Kennis van veiligheids- en milieurisico's verbonden aan bestrijdingsmethoden;
  • Vaststellen bestrijdingsnoodzaak en tijdstip;
  • Bepalen dosering;
  • Omgaan met beslissingsondersteunende systemen;
  • Veilig en verantwoord gebruiken van spuitapparatuur;
  • Resistentiemechanismen;
  • Signaleren van afwijkingen in de teelt, schade vaststellen, teeltbegeleiding;
  • Veilig uitvoeren van dagelijks onderhoud aan spuitmachines;
  • Milieuaspecten en arbeidsomstandigheden.
   .

De eerste dag (24/1) zal bestaan uit het introduceren van het studiemateriaal en het geven van een samenvatting met voor het examen relevante zaken. Deelnemers krijgen vervolgens twee weken tijd om in zelfstudie en meegekregen opgaven zich in de materie te verdiepen. Op de tweede dag (6/2)  wordt verdere inhoudelijke training aangeboden en vindt het het examen plaats.

Studiemateriaal
Het studiemateriaal bestaat uit het boek “Uitvoeren gewasbescherming” met webtoegang waarin o.a. plantantagonisten en –protagonisten die relevant zijn voor het examen worden benoemd. Daarnaast de meest recente gewasbeschermingsgids akkerbouw/veehouderij van Delphy. Het UG examen bestaat uit een theoriedeel, een praktijkdeel en herkenningsdeel. Voor deelnemers die (ook) bedrijfsvoeren gewasbescherming doen komt daar de bundel “Bedrijfsvoeren gewasbescherming” bij. Het BG examen bestaat uit een schriftelijk deel en een werkstuk met interview.

Resultaat:
Na afloop en bij voldoende resultaat voldoen de cursisten aan de eisen die de wet stelt aan het systeem voor de vergunningen gewasbescherming. Zij krijgen van TerraNext dan het getuigschrift “uitvoeren gewasbescherming” en/of “bedrijfsvoeren gewasbescherming” en het bijbehorend bewijs van vakbekwaamheid.