Waar ben je naar op zoek?

Voedingsaanpak luxe vleesvee: Feed2Meat

Feed2Meat, de voedingsaanpak vleesvee van ForFarmers, staat voor probleemloze groei van gezonde dieren. De uitgekiende voeders uit het Feed2Meat-assortiment en het deskundig advies van de vleesveespecialist vormen de basis voor een optimale voerbenutting en de beste vleeskwaliteit, resulterend in het hoogste saldo per dierplaats per jaar. Feed2Meat werkt beter!

Afbeelding: Cirkel luxe vleesvee

Hoe werkt het?

De Feed2Meat voedingsaanpak voor luxe vleesvee bestaat uit 5 belangrijke pijlers:

1. Voeders

Met voeders die geconcentreerd zijn in energie, eiwit en mineralen hoeft u minder kilogrammen te voeren voor een optimaal rantsoen. De concentratie van het voer is bepalend voor de groei van het dier. Het Feed2Meat assortiment bestaat uit verschillende voerreeksen. Elke reeks heeft zijn eigen specifieke kenmerken om invulling te geven aan individuele doelstellingen van de veehouder en passend bij de voerstrategie en het type rantsoen. Voerbenutting wordt uitgedrukt met het kengetal rantsoenefficiëntie: groei per kilogram droge stof. Hoe hoger de voerbenutting hoe hoger dit kengetal.

2. Betere inschatting ruwvoer

Afbeelding: nirs-ijklijnen

De verteringssnelheid van het ruwvoer wordt niet standaard bepaald bij een ruwvoeronderzoek. Daarom heeft ForFarmers in samenwerking met Eurofins, unieke NIRS-ijklijnen ontwikkeld voor het inschatten van de verteringssnelheid. Deze worden exclusief gebruikt voor ForFarmers-klanten. Met de ijklijnen wordt de verteringssnelheid van het ruwvoer direct nauwkeurig bepaald. Daarnaast wordt er bij de rantsoenberekening ook rekening gehouden met het effect van de duur dat het ruwvoer in de kuil zit. Naarmate die toeneemt, neemt ook de verteringssnelheid toe en dat vergroot het risico op pensverzuring.

3. Praktisch advies

Samen met het praktische advies van onze vleesveespecialisten resulteert Feed2Meat in:

  • Vleeskwaliteit op maat
  • Betere technische resultaten
  • Gezonde dieren
  • Hoogste saldo per dierplaats

4. Sturen op (pens)gezondheid

Afbeelding: feed2milk_vihi

Een gezonde pens betekent een gezond dier. Feed2Meat heeft de focus op pensgezondheid uitgedrukt in twee unieke kengetallen: Herkauw-Index en VerzuringsIndex (HI en VI). Voor een gezonde pens is een optimale balans tussen de herkauwactiviteit (buffercapaciteit) en de zuurbelasting van groot belang. Zo wordt een optimale pens-pH gerealiseerd en pensverzuring voorkomen. Pensverzuring is immers een grote risicofactor voor een verminderde diergezondheid en vruchtbaarheid.

5.Vleeskwaliteit

Zoogkoeien, stieren en afmestkoeien hebben allemaal hun eigen behoeften afhankelijk van leeftijd, type en ras. Een optimale groei, resulterend in een uitstekende vleeskwaliteit is het uiteindelijke doel.

Wilt u meer weten? 

Wilt u meer informatie over de voedingsaanpak van ForFarmers of een advies op maat, neem dan contact op met uw specialist of vul het informatieformulier in.