Waar ben je naar op zoek?

Voedingsaanpak rosékalveren: Feed2Meat

Feed2Meat, de voedingsaanpak rosékalveren van ForFarmers, staat voor probleemloze groei van gezonde kalveren. De uitgekiende voeders uit het Feed2Meat-assortiment en het deskundige advies van de vleesveespecialist vormen de basis voor een optimale voerbenutting en het beste saldo per kalverplaats per jaar.

Afbeelding: Cirkel rosekalveren

Dit resulteert in:

  •     Probleemloos werken met gezonde dieren
  •     Een hoge voerconversie
  •     Optimale benutting van ruwvoer
  •     Het hoogste saldo per dierplaats

Hoe werkt het?

De Feed2Meat voedingsaanpak van ForFarmers bestaat uit 5 belangrijke pijlers: 

1. Voeders

Met voeders die geconcentreerd zijn in energie, eiwit en mineralen hoeft u minder kilogrammen te voeren voor een optimaal rantsoen. De concentratie van het voer is bepalend voor de groei van het rosékalf. Het Feed2Meat assortiment bestaat uit verschillende voerreeksen. Elke reeks heeft zijn eigen specifieke kenmerken om invulling te geven aan individuele doelstellingen van de veehouder en passend bij de voerstrategie en het type rantsoen.

2. Sturen op (pens)gezondheid

Afbeelding: feed2milk_vihi

Een gezonde pens betekent een gezond dier. Feed2Meat heeft de focus op pensgezondheid uitgedrukt in twee unieke kengetallen: Herkauw-Index en VerzuringsIndex (HI en VI). Voor een gezonde pens is een optimale balans tussen de herkauwactiviteit (buffercapaciteit) en de zuurbelasting van groot belang. Zo wordt een optimale pens-pH gerealiseerd en pensverzuring voorkomen. Pensverzuring is immers een grote risicofactor voor een verminderde diergezondheid.

3. Betere inschatting ruwvoer

Afbeelding: nirs-ijklijnen

De verteringssnelheid van het ruwvoer wordt niet standaard bepaald bij een ruwvoeronderzoek. Daarom heeft ForFarmers in samenwerking met Eurofins, unieke NIRS-ijklijnen ontwikkeld voor het inschatten van de verteringssnelheid. Deze worden exclusief gebruikt voor ForFarmers-klanten. Met de ijklijnen wordt de verteringssnelheid van het ruwvoer direct nauwkeurig bepaald. Daarnaast wordt er bij de rantsoenberekening ook rekening gehouden met het effect van de duur dat het ruwvoer in de kuil zit. Naarmate die toeneemt, neemt ook de verteringssnelheid toe en dat vergroot het risico op pensverzuring

4. Optimale rantsoenberekening en praktische kengetallen

De nieuwste kennis op het gebied van voederwaardering en dierbehoefte zijn verwerkt in het Feed2Meat rantsoenberekeningsprogramma. Dit programma werkt met praktisch toepasbare kengetallen, zoals het kengetal rantsoenefficiëntie (groei per kg drogestof), waarmee we de voerbenutting kunnen uitdrukken. Dieren die het voer beter benutten, produceren efficiënter. Hoe hoger de voerbenutting hoe hoger dit kengetal. De voorspellingsmodule in dit programma geeft u als kalverhouder vooraf inzicht in het te verwachten resultaat.

​​​​​​​5. Praktisch advies van echte vleesveespecialisten

Ons team van vleesveespecialisten is volledig gespecialiseerd in vleesvee (luxe en rosé). Hun kennis en ervaring vertalen zij in praktische en op maat gesneden advies voor uw bedrijf.

Wilt u meer weten? 

Wilt u meer informatie over de voedingsaanpak van ForFarmers of een advies op maat, neem dan contact op met uw specialist of vul het contactformulier in.