Waar ben je naar op zoek?

Actuele tips van onze vleesveespecialisten

Praktische tips Praktische tips9-9-2019
1

Advies 1: Ventilatie in het najaar

Nu we het najaar ingaan is het weer een goed moment om de instellingen voor ventilatie na te lopen. Bij lagere temperaturen in combinatie met een hogere luchtvochtigheid zal er meer geventileerd moeten worden. Vaak is het naar beneden bijstellen van de begintemperatuur al voldoende

2

Weerstand starters

Veel kalveren krijgen de melk verstrekt in een trog. Vaak wordt er tijdens het loslaten geselecteerd op drinksnelheid. Toch ontstaat er na deze selectie nog een groep kalveren die te weinig melk binnen krijgt door hun lage drinksnelheid. Ons advies: sorteer deze kalveren tijdig bij elkaar en geef ze bij voorkeur een individuele portie melk. Dit is een belangrijke stap in het beperken van achterblijvers.

3

Rantsoen starters

Om een goede overgang van de opfok naar de afmest te realiseren is het onder andere belangrijk om de voeding zo constant mogelijk te houden. Op een gesloten bedrijf is hier vaak wel aandacht voor. Wanneer u starters aangevoerd krijgt is het verstandig om te informeren naar het rantsoen wat de kalveren de laatste weken opnemen. Het gaat dan vooral om de ruw- en krachtvoerverhouding en het aandeel structuur

4

Beperk broeiverlies

We zien een heel aantal percelen snijmais met builenbrand. Probeer deze mais onderin de kuil te houden, en wat gelijkmatig te verdelen. Gebruik bij schimmelgevoelige het inkuilmiddel SiloSolve. Dit verbetert de conservering en zorgt voor minder broeiverlies. Bovendien houdt u een smakelijker product over voor uw dieren

5

Kwaliteit snijmais en rantsoenkeuzes

Tenslotte: de kwaliteit van uw snijmais bepaalt in sterke mate hoe uw rantsoensamenstelling eruit gaat zien, ook na de aankomende maisoogst. Als vleesveeteam van ForFarmers hebben we een aantal opties op een rij gezet om de rantsoensamenstelling optimaal af te stemmen op de maiskwaliteit. Overleg met uw specialist om voor uw bedrijf de beste keuzes te maken.