Waar ben je naar op zoek?

Maisoogst: wanneer is de tijd rijp?

Praktische tips Praktische tips29-8-2023

Wanneer is de tijd rijp om uw mais te hakselen? Bepaal het juiste moment in drie stappen.  

Een optimaal rantsoen krijg je bij 36% tot 38% drogestof voor ingekuilde mais in combinatie met een optimale hoeveelheid zetmeel. Wat zetmeel betreft ga je het liefst voor een maximaal rijpe korrel, maar dat kan soms leiden tot een te hoog drogestofpercentage. Daarom is het belangrijk om zowel de stengel en blad als de kolf te beoordelen op drogestof en vervolgens te beslissen of de mais geoogst kan worden of niet.   

 

1

Stap 1: Beoordeel drogestof van stengel en blad

Om het vocht in de stengel te beoordelen, snij je een maisplant bij de voet af. Knak de stengel vervolgens op een hoogte van 1 meter tot een hoek van 90 graden. Wring de stengel op de breuk. Beoordeel nu hoeveel vocht er tijdens het wringen uit de stengel komt.

 

Uiterlijk van stengel en blad

DS%

Gehele plant nog groen en er loopt vocht uit de stengel

18%

Plant 3/4 groen en stengels nog vochtig

21%

Plant half groen en stengel praktisch droog

24%

Plant 1/4 groen en stengel geheel droog

27%

Plant geen groene delen meer (gewas lijkt dood)

30%

Afbeelding: Maisoogst2021
Afbeelding: Beoordeling droge stof van de maisplant
2

Stap 2: Beoordeel drogestof van de kolf

Het drogestofgehalte van de kolf is te schatten met behulp van de melklijn in de korrel. De melklijn is de scheiding tussen het vaste zetmeel en het melkgedeelte. De melklijn kan het beste beoordeeld worden aan een korrel uit het midden van de kolf. Voor een maximale benutting van het zetmeel moet je wachten tot de 'blacklayer' (kurklaagje) begint te verkleuren. Dit is een teken dat de pit maximaal gevuld is met zetmeel.

Afrijping maiskorrel
Afbeelding: Afrijping van de maiskorrel
3

Stap 3: Combineer en bepaal het drogestofgehalte

Aan de hand van de vastgestelde drogestofpercentages voor stengel en blad en voor de kolf kan met behulp van onderstaande tabel het drogestofgehalte van de totale plant worden afgelezen. En daarmee of het juiste oogstmoment in zicht komt!

                            Drogestofgehalte stengel
  18 21 24 27 30
Ds % kolf Drogestofgehalte totaal (stengel + blad + kolf) (50% kolfaandeel) 
35 24 26 28 30 32
40 25 28 30 32 34
45 26 29 31 34 36
50 26 30 32 35 38
55 27 30 33 36 39
60 28 31 34 37 40
65 28 32 35 38 40