Waar ben je naar op zoek?

Maisoogst 2018: hoe omgaan met mindere kwaliteit en opbrengst?

Advies van onze specialist Advies van onze specialist2-9-2018

Door de langdurige droogte valt de maisopbrengst dit jaar erg tegen, zowel in kwaliteit als kwantiteit. Er lijkt momenteel nog redelijk aanbod van snijmais te zijn, het is echter de vraag voor kopers hoeveel mais we in de rantsoenen kunnen hebben om nog tot een goed eindgewicht te komen. Gezien deze omstandigheden is het belangrijk om met uw vleesveespecialist een goed plan te maken. Om u alvast een klein overzicht te geven, staan hieronder de voerstrategieën op een rij en hebben we berekend hoeveel ruwvoer u per strategie kan vervangen. In de voorbeeldberekeningen wordt steeds uitgegaan van 600 dieren. 

Opfok: bespaar tot 80 ton drogestof snijmais

Strategie: Stro-brok rantsoen
De afgelopen jaren hebben al een aantal veehouders dit concept toegepast. Rosé Maximabrok Opfok Compleet zorgt samen met circa 10% gehakseld stro voor een totaal rantsoen. Een stro-brok rantsoen werkt eenvoudig, en geeft minder restvoer. Door de snijmais te vervangen door meer krachtvoer en stro bespaart u gemiddeld 0,4 kg drogestof snijmais. Dit komt neer op een besparing van 80 ton snijmais per jaar. Door het lage kolfaandeel zal het drogestofpercentage van de snijmais ook lager zijn. Dit leidt in de regel tot een snel fermenteerbaar product, wat bij jonge kalveren snel kan leiden tot pensverzuring. Een reden te meer om een doordachte afweging te maken. Wel is het belangrijk om de laatste 2 weken snijmais bij te mengen, om de overgang naar de afmest wat soepeler te laten verlopen. Voor opfokbedrijven is ons advies om maisbalen te maken in plaats van een maiskuil. Hierdoor heeft u minder verliezen en altijd fris voer.

Afbeelding: vleesvee_torrex

Afmest: bespaar 200 tot 450 ton drogestof snijmais

Strategie 1: Ruwvoermeel
Ruwvoermeel is een mengsel met veel rustig verteerbare grondstoffen, hierdoor is het product goed inzetbaar als ruwvoervervanger. Inzet van ruwvoermeel bespaart 1 tot 2 kg drogestof snijmais per kalf per dag. Dit komt neer op een besparing van 200 tot 400 ton drogestof ruwvoer per jaar. Raadpleeg uw vleesveespecialist vooraf zodat er met rantsoenberekeningsprogramma Optivoer een rantsoen berekend kan worden dat veilig blijft voor uw kalveren en de optimale ruwvoerbesparing kan worden gehaald.

Strategie 2: Rustig verteerbaar krachtvoer

De maiskuilen van 2018 zullen minder van kwaliteit zijn dan de afgelopen jaren. Om een optimaal rantsoen te krijgen zal er waarschijnlijk minder ruwvoer ingeteld worden. Dit deel kunt u opvullen met speciaal hiervoor ontwikkelde voeders met een hoog energieniveau. Qua besparing gaat het over een hoeveelheid van 200 ton drogestof snijmais. Vraag uw vleesveespecialist wat in uw situatie de beste optie is.

Strategie 3: Stro-brok rantsoen

In het geval dat u helemaal geen goede mais heeft en/of de prijs te hoog vindt, kunt u overwegen om een stro-brok rantsoen te voeren. Ons assortiment bevat de Rosé Maximabrok Groei Compleet en de Rosé Maximabrok Finale Compleet. Beide voeders worden aangevuld met circa 10% gehakseld stro. Voordeel van dit concept is arbeidsgemak en eenvoud, ook restvoer komt praktisch niet voor. Wel is een goede strokwaliteit van groot belang. Normaalgesproken is er per kalverplaats zo’n 750 kg drogestof snijmais op jaarbasis nodig, wat op deze manier dus grotendeels vervangen wordt door brok.

Strategie 4: Kuilgras

Het kan zijn dat u nog goede kwaliteit kuilgras beschikbaar heeft. Ons advies is om dan uw vleesveespecialist te laten berekenen of, en zo ja hoeveel u dan in het rantsoen kunt opnemen. Dit past overigens beter bij kalveren die afgeleverd worden als oud rosé. Om een goede mengkwaliteit te krijgen is het wel van belang dat het kuilgras (kort)gesneden is. Qua hoeveelheid moet u denken aan maximaal 0,75 kg drogestof per kalf per dag, wat neerkomt op 250 ton per jaar.

Ook interessant