Waar ben je naar op zoek?

Saldoberekening rekent verschillende scenario’s door 

Sector Nieuws Sector Nieuws23-4-2020
Afbeelding: calculator

De kalversector zit in een lastige periode. Het vleesveeteam krijgt veel vragen van klanten die willen weten wat ze in deze situatie het beste kunnen doen. In algemene zin is het onmogelijk deze vraag te beantwoorden, maar bedrijfsspecifiek kijken we graag met u mee. Met behulp van saldoberekeningen rekenen we verschillende scenario’s voor u door.

Doorschuiven

Door de coronacrisis valt een groot deel van de vleesafzet weg. Dit heeft veel gevolgen voor de keuze voor het al dan niet slachten van kalveren. Kalverhouders moeten een groot deel van de jonge rosé’s doorschuiven naar oud. Ook dan blijft de vraag: wanneer vertrekken deze dieren? Daarnaast kelderden ook de opbrengstprijzen.

Effecten op de kostprijs

De aankoopprijzen van kalveren zijn ook fors gedaald. Dit zorgt voor kostprijsverlaging in de volgende ronde. Naast de kalverprijzen is ook de voermarkt erg in beweging. Een groot deel van de grondstoffen steeg fors in prijs, hoewel de druk er de laatste dagen iets af lijkt te gaan.

Calculator

Om u in deze periode goed te kunnen begeleiden en inzicht te verschaffen in uw situatie, ontwikkelde ForFarmers een calculator, waarin een aantal mogelijke scenario’s voor uw situatie kunnen worden doorgerekend. Denk daarbij aan het effect aankoopprijs versus opbrengstprijs. Maar ook aan het wijzigen van rantsoen versus de verwachte technische resultaten.

Inzicht in uw situatie

Al enkele kalverhouders maakten gebruik van ons aanbod; zo kwam er bij een van hen naar voren dat het zinvol is om voor iedere koppel een andere voerstrategie toe te passen. Vooruitkijken in deze markt kunnen wij ook niet; een stukje inzicht geven in uw huidige situatie wel. Houdt daarnaast nauw contact met uw handelaar. Hoe lastig ook; de kalveren moeten een keer hun weg een keer vinden.

Heeft u interesse in onze berekening? Wij kunnen dit telefonisch met u doornemen of via een verbinding met uw computer. Neem contact op met uw vleesveespecialist.