Waar ben je naar op zoek?

Vleesveehouder Martin Booijink: “De mais is nog nooit zo goed geweest”

Sector Nieuws Sector Nieuws13-4-2018

“Of het nu de combinatie is van een prima groeiseizoen, de nieuwe sleufsilo en toevoegmiddel SiloSolve FC of niet... ik heb nog nooit zo’n goede mais gehad”, glundert vleesveehouder Martin Booijink uit Mander. Hij ziet dat zijn 50 Belgische Blauwe en 50 Blonde d’Aquitaines er goed op presteren. Dat maakt hem een tevreden man.

Inkuilmiddel SiloSolve FC

“Bas Haarhuis, mijn ForFarmers vleesveespecialist, vertelde me over de werking van SiloSolve FC. Ik gebruik al jaren een broeiremmer in de maiskuil, maar vanwege kostenoogpunt alleen in de toplaag. Deze oogst heeft de loonwerker SiloSolve FC in de gehele maiskuil toegepast. Ik ben duurder uit, maar minder broei in de kuil geeft minder voederwaardeverlies en het voer blijft fris en smakelijk. Dit geeft een betere voeropname en minder restvoer en komt de groei en gezondheid van de dieren ten goede. Dit alles maakt het totale plaatje (kosten en baten) wel interessant.”

Sleufsilo

Een aanpassing die ook zijn vruchten afwerpt is een nieuwe sleufsilo voor de maiskuil. “We hebben in 2017 een nieuwe siloplaat gemaakt, met een zuurbestendige asfaltlaag erover en zo min mogelijk naden erin. Dit is erg mooi geworden, het blijft rondom de kuil schoon, we kunnen goed en netjes voeren.”

scholtenlindefotografie-7
“Of het nu de combinatie is van een prima groeiseizoen, de nieuwe sleufsilo en toevoegmiddel SiloSolve FC of niet... ik heb nog nooit zo’n goede mais gehad” - Martin Booijink, vleesveehouder
scholtenlindefotografie-2
“De voermengwagen is ook echt een aanwinst. Doordat we gerichter voeren, groeien ze beter en zijn de slachtresultaten ook beter.” – Martin Booijink , vleesveehouder

Maisraskeuze

Bij de ruwvoerwinning en de keuze voor gras- en maisrassen wint Booijink advies in bij ForFarmers teeltspecialist Paul Hannink. Paul adviseerde maisras LG 31.211, omdat dit ras op papier een hoog zetmeelgehalte en goede verteerbaarheid heeft. Bij Booijink blijkt dit te kloppen, want zijn maiskuil heeft dit jaar een energie van 1.087 VEVI, met 37% drogestof, 418 gram zetmeel en 78,9% VC-os. Booijink voert een gemengd rantsoen bestaande uit mais, gras (uit ronde balen), aardappelsnippers en twee soorten krachtvoer: Supplement Correct voor de groep jonge stieren tot 15 maanden en Torrex Beef Finish voor de groep tussen de 15 en maximaal 22 maanden. De laatste groep krijgt ook lijnzaadschilfers in het rantsoen.

Nieuwe voermengwagen

Alles wordt met behulp van een voermengwagen aan het vleesvee verstrekt. “De voermengwagen is ook nieuw op ons bedrijf en echt een aanwinst. We voeren nu veel secuurder en zien direct het effect van het rantsoen aan de mest van de stieren. Doordat we gerichter voeren, groeien ze beter en zijn de slachtresultaten (vleeskwaliteit en vetbedekking) ook beter.”