Waar ben je naar op zoek?

Vroegtijdig aandacht voor de maisteelt 2021

Advies van onze specialist Advies van onze specialist16-11-2021

Het maisseizoen 2021 lijkt nog ver weg maar het is belangrijk om tijdig na te denken over de rassenkeuze. Vooral de Toprassen zijn niet onbeperkt beschikbaar. ForFarmers kan ook voor 2021 de absolute top in maisrassen aanbieden. Inmiddels is ook de rassenlijst 2021 gepubliceerd. Direct bestellen geeft u zekerheid dat u de beste rassen ook krijgt. > Bekijk hier de rassenlijst.

Er zijn nog meer redenen om dit jaar vroeg stil te staan bij de maisteelt 2021. Voor bepaalde maisrassen dient voor 10 januari te worden doorgegeven welke behandeling het zaad moet ondergaan. Daarnaast dient u vroegtijdig uw keuze voor bouwland in 2021 aan te melden bij het RVO.

Mais telen op zand en lössgrond melden voor 15 februari bij RVO

Voor het aankomende seizoen (2021) dient u de voorgenomen teelt van mais uiterlijk 15 februari te melden bij RVO.nl. Ook dient u via een kadastrale of topografische aanduiding aan te geven welk perceel het betreft en wat de oppervlakte van het perceel is waarop de maïs geteeld zal gaan worden. Drijfmest uitrijden op dit gemelde perceel voor 15 maart is niet toegestaan. Ook maïs telen op een perceel dat niet gemeld is, wordt als een overtreding gezien. Het is wel mogelijk om aangemelde hectares voor de maisteelt uiterlijk 31 maart te wijzigen. Bij twijfel is het verstandig een perceel aan te melden.

Mest uitrijden op maisland vanaf 15 maart

In eerdere berichtgeving is gemeld dat uitrijden van drijfmest in 2021 op maisland vanaf 1 april zou zijn toegestaan. Vanuit de sector kwam veel kritiek op deze forse wijziging van de uitrijperiode, die voorheen van 16 februari tot met 15 september liep. Om tegemoet te komen aan de zorgen dat er onvoldoende capaciteit bij loonwerkers is om op het juiste moment te bemesten, wordt de voorgestelde begindatum van de uitrijtermijn vervroegd naar 15 maart. De aanpassing van deze datum geldt voor twee jaar. Daarna zal in het kader van het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn en de verandering van het mestbeleid opnieuw naar de datum worden gekeken. Voor het uitrijden van vaste mest zijn overigens geen extra beperkingen opgenomen en de nieuwe regels gelden voor zowel derogatie bedrijven als niet-derogatie bedrijven.

Afbeelding: 17012.120

Meer weten?

Wilt u meer weten over de maisteelt van 2021? Of heeft u een andere vraag aan onze specialisten?  Neem contact op met uw specialist, accountmanager, klantsenservice Herkauwers of uw regionale ForFarmers dealer