Waar ben je naar op zoek?

Wat kan ik doen nu de maiskuil zo droog is?

Advies van onze specialist Advies van onze specialist2-5-2023

Op veel bedrijven is de maiskuil van 2022 erg droog en zien we een drogestofpercentage van boven de 40%. Dit is veroorzaakt door het droge en warme weer in augustus 2022, ten tijde van de afrijping van de mais. Droge maiskuilen laten eerder broei- en schimmelvorming zien. Dit is negatief voor de voeropname en dus de groei van het vleesvee én het heeft gevolgen voor de diergezondheid. In dit artikel geven we enkele tips hoe om te gaan met de droge maiskuil.

Afgelopen zomer hadden we droge en warme weersomstandigheden op het moment dat de mais afrijpt (met name in augustus 2022). Hierdoor is de afrijping veel sneller gegaan dan normaal. Normaal rijpt mais circa 2% tot 3% drogestof per week, nu was dat veelal 7% tot 8%. Dit heeft ons allemaal verrast, waardoor op veel bedrijven de mais van 2022 te droog is ingekuild. Veel maiskuilen hebben dan ook een drogestofpercentage van boven de 40%.

De maiskuilen zijn broei- en schimmelgevoelig

Als je droge mais inkuilt, merk je dat deze moeilijker is vast te rijden (te verdichten). Hierdoor zit er meer lucht in de kuil (met name in de bovenste laag). Tevens bevat droge mais vaak wat minder melkzuur, waardoor de pH wat hoger is. Een hogere pH en meer zuurstof in de kuil, maakt een kuil broei- en schimmelgevoelig. Hier en daar is de mais zelfs warm de kuil ingegaan. Deze zal nu ook warm uitgekuild worden. Wij mensen hebben ons eten graag warm, maar de dieren niet. Zodra de omgevingstemperatuur omhoog gaat (gedurende voorjaar/zomer) en ook de luchtvochtigheid buiten oploopt, vliegen deze kuilen snel ‘in brand’.

Het is voor vleesvee belangrijk dat de voeropname zo hoog mogelijk is, maar door broei- en eventueel schimmelvorming, daalt de voeropname en dus de groei van de dieren. Bovendien: als mais gisten en schimmels bevat, heeft dat gevolgen voor de diergezondheid. Ga dus goed om met de huidige maiskuil. We geven enkele tips.

Welke maatregelen kun je nemen bij droge maiskuilen?

  • Zorg voor voldoende voersnelheid (minimaal > 1,5 meter per week).
  • Als deze voersnelheid niet gehaald wordt, is het wellicht slim om de maiskuil te verlagen. Haal de bovenste helft eraf en kuil dit opnieuw in. Voeg hier dan wel een zuur aan toe, of nog mooier is het wanneer er een laag aardappelstoomschillen overheen gaat. Dit product dicht de kuil goed af (geen zuurstof) en je brengt extra gewicht op de kuil. Ook voeg je zo wat extra zetmeel toe, dit is wenselijk omdat het zetmeelgehalte in droge maiskuilen vaak tegenvalt.
  • Zorg voor een glad en strak snijvlak, om zuurstofinslag zoveel mogelijk te beperken.
  • Ruim losse mais voor de kuil meteen op.
  • Als het snijvlak koud is na het uitkuilen, dan kun je deze eventueel insprayen met een zuur. Hiermee probeer je de pH laag te houden, zodat schimmels en gisten minder gauw vat krijgen op de mais. Als het snijvlak al warm is, dan heeft dit weinig zin. We kunnen een warme kuil helaas niet koud maken.
  • Als het voer fris de (meng)wagen ingaat, zou je ook nog een zuur (TMR Cool of Selko TMR) aan de voerwagen kunnen toevoegen, waardoor het voer langer fris blijft aan het voerhek.
  • Voer tweemaal daags in plaats van één keer.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met uw specialist, accountmanager of regionale ForFarmers dealer. Zij kunnen u gericht adviseren.

Of bel met onze klantenservice via: T: +31 (0) 88 024 80 10, E: herkauwers@forfarmers.eu.