Waar ben je naar op zoek?

Hoe selecteert u ooien?

Sector Nieuws Sector Nieuws18-6-2020

In deze periode worden de lammeren vaak gespeend. Een goed moment om dan tevens uw ooien na te lopen en te kijken welke u moet vervangen. Op welke punten selecteert u een ooi?

Afbeelding: afmesten rammen2

Aan de hand van de volgende aandachtspunten kunt u ooien uitselecteren:

  • Ooien met een verkeerd uier of uierontsteking
  • Ooien ouder dan acht jaar
  • Ooien die zwaar gelamd hebben of een keizersnede hebben gehad
  • Ooien met te weinig melkproductie
  • Ooien die hun lammeren niet hebben geaccepteerd
  • Productieooien die twee keer achter elkaar een eenling hebben gekregen 
  • Ooien met terugkerende hoefproblemen

Kijk na veertien dagen na het spenen nogmaals de ooien na op ongeregeldheden in het uier. Door het spenen van de lammeren kan uierontsteking optreden. Deze dieren kunt u beter verkopen. U voorkomt uierontsteking door de ooien op een kale wei de weide of binnen stro/hooi te voeren. De melkproductie zakt hierdoor weg.

Vervanging

Op een gemiddeld bedrijf worden tussen de vijftien en twintig procent van de ooien vervangen door jonge ooien die dit jaar geboren zijn. Dit kunnen aangekochte lammeren zijn of lammeren van eigen fok. Ze moeten voldoende karkas maken en dus voldoende groot worden om mooie fokooien te worden. Door de droogte van dit jaar valt dat niet altijd mee. Nu is extra aandacht voor deze lammeren heel belangrijk. Vergeet deze jonge ooien niet. Voer ze extra bij. Twee tot drie ons krachtvoer kan voldoende zijn mits er voldoende gras staat. Anders moet u de krachtvoergift verhogen. Scheer de lammeren in juli of augustus. De lammeren ontwikkelen zich beter en groeien beter uit. Zorg wel voor voldoende schaduw als u de lammeren scheert. Neem regelmatig een mestmonster, zodat ze wormvrij blijven en ontworm zo nodig de lammeren. Alleen op deze manier krijgen best ontwikkelde fokooien waar u jaren plezier van heeft.