Waar ben je naar op zoek?

Hoe voorkomt u hittestress bij schapen en lammeren?

Praktische tips Praktische tips23-4-2020

Schapen en lammeren hebben bij warm en drukkend weer (hoge luchtvochtigheid) last van hittestress. Vanaf 25°C kunt u de eerste signalen van hittestress bij uw schapen signaleren. Onze schapenspecialisten vertellen hoe u hittestress kan herkennen en wat u kunt doen om hittestress te voorkomen.

Hoe herkent u hittestress bij schapen?

Schapen en lammeren met hittestress hebben een verhoogde ademhalen, drinken meer dan normaal, hebben een verminderde eetlust. Bij lammeren kan hittestress leiden tot een verminderde groei. Kleinere schapenrassen hebben eerder last van hittestress dan de grotere rassen. Dat komt omdat kleinere rassen een kleine longinhoud hebben.

1

Tip 1: Voorkom extra stress op de warme momenten van de dag

Ingrepen zoals enten, ontwormen, spenen van lammeren, bekappen, scheren of het verplaatsen van dieren naar andere groepen of hokken veroorzaakt extra stress. Voer dit soort handelingen daarom uit op de koelere momenten van de dag: vroeg in de ochtend of later op de avond.

2

Tip 2:Stimuleer de voeropname

 • Bij warm weer loopt de voeropname vaak terug. Door zweten en speeksel verliezen schapen en lammeren natrium en kalium, waardoor de buffercapaciteit van de pens terugloopt. Voeg daarom extra buffercapaciteit toe in het rantsoen middels extra structuur en natriumbicarnbonaat. Natriumbicarbonaat.
   
 • Zorg voor voldoende (kwalitatief goed) water
   
 • Bied fris voer aan, bij voorkeur op twee keer per dag op de koelste momenten van de dag. Accepteer 2 tot 5% rest voer en haal deze dagelijks weg.
3

Tip 3: Ondersteun uw schapen met extra vitamine

Bij stressverschijnselen is het raadzaam om vitamine C, E  en B te verstrekken. Deze vitamines ondersteunen het lichaam en de penswerking. U kunt de vitaminen via univit schaap in de bek toedienen of los in emmeren bijvoeren.

 

4

Tip 4: Zorg voor koele huisvestiging

 • Zijn de lammeren gehuisvest in een stal? Open vensters en gordijnen en plaats ventilaren op de voergang voor voldoende luchtsnelheid (2,5 m/s).
   
 • Overbezetting moet met warm weer vermeden worden. Zo voorkomt u dat lammeren elkaar opwarmen.
   
 • Strooisel wat mest en urine bevat, produceert warmte en slaat warmte op. Strooi daarom een beetje minder dik op en mest regelmatig uit!
   
 • Creeër een uitloop: lammeren met een uitloop hebben, kunnen ze zelf kiezen welk klimaat het beste past.
   
 • Bij tropische temperaturen helpt het vernevelen van water over het staldak om een koel stalklimaat te behouden.  
5

Tip 5: Zorg voor voldoende afkoelmogelijkheden in de wei

 • Creëer een schaduwplek. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een kar of het spannen van een doek in de wei.
   
 • Zorg voor voldoende schoon en fris drink water.

 

Wilt u meer weten?

Heeft uw vragen over het voorkomen van hittestress bij uw lammeren en schapen? Of heeft u een andere vraag? Neem contact op met uw schapenspecialist, regional dealer, of de klantenservice herkauwers.