Waar ben je naar op zoek?

Melkziekte en slepende melkziekte; wat is het verschil?

Sector Nieuws Sector Nieuws12-4-2018

Slepende melkziekte komt vooral voor bij ooien die ruim in conditie zijn, of een meerlingdracht hebben. Bij de vetafbraak komen vetzuren vrij die verbrand worden in de lever. Maar als de lever teveel krijgt aangeboden, wordt een deel van de vetzuren omgezet in giftige stoffen. Hierdoor ontstaat slepende melkziekte. De ooi zondert zich af, is slap/traag, vreeten herkauwt niet meer, gaat liggen, trilt en loopt niet meer. De enige redding voor de ooi is de opname van energie, bijvoorbeeld propyleenglycol en smakelijk en licht verteerbaar eten, zoals krachtvoer of smakelijk hooi. Geef ze ook lauw water te drinken.

Slepende melkziekte wordt vaak verward met melkziekte. Maar bij melkziekte is er sprake van een calciumtekort. Je ziet dan dat de ooi achterblijft, traag en schrikachtig is en stijf loopt en trilt. De lammeren in de baarmoeder vragen veel calcium voor de aanleg van het skelet en de ontwikkeling van de uier. Bij melkziekte helpt het toedienen van calcium. Zorg voor voldoende vitamine D en voer goed hooi bij. Vitamine D en calcium hebben een goede wisselwerking.

Afbeelding: melkziekte

9 Tips om (slepende) melkziekte te voorkomen

Tip 1: Zorg voor een overgangsrantsoen. Pensbacterïen hebben tien dagen nodig om aan een andere rantsoen te wennen.

Tip 2: Scan de ooi op dracht. Zo kun je de voeding beter op de ooi afstemmen.

Tip 3: Scheer de ooien bij binnenkomst, scoor ze en zet ooien met een vergelijkbare conditiescore bij elkaar.

Tip 4: Probeer stress in de laatste weken van de dracht te voorkomen. Verplaatsen en voerovergangen zijn stress-momenten. Handvat is één stess-moment per week.

Tip 5: Een ooi drinkt veel water na het aflammeren. Geef lauw drinkwater, want als de ooi koud water binnenkrijgt, kunnen de pensbacterïen afsterven.

Tip 6: Ontsmet de navel gelijk nadat het lam geboren is.

Tip 7: Geef het lam binnen 12 uur een hoeveelheid biest die gelijk is aan 5% van het lichaamsgewicht.

Tip 8: Kalibreer de lammerendrinkautomaat voordat de schapen aflammeren. Herhaal dit iedere 14 dagen gedurende deperiode dat de automaat aanstaat.

Tip 9: Geef de lammeren als ze twee weken oud zijn krachtvoer, water en goed hooi erbij. Zo kan de pens van het lam goed ontwikkelen.