Waar ben je naar op zoek?

Optimale beweiding vraagt planning

Sector Nieuws Sector Nieuws18-6-2020

Het weideseizoen is in volle gang. Maaien, bemesten en begrazen is vooral plannen; vooruitdenken dus. De planning voor volgend jaar begint binnenkort al. Zo werkt u aan een optimale beweiding.

Goed weidebeheer begint met de vraag: wat wilt u met de lammeren? Want het antwoord daarop bepaalt eigenlijk alle werkzaamheden, het hele weideschema. Houdt u lammeren buiten, binnen of een tussenvorm? Ook is de vraag wanneer gaan de lammeren weg? Als zuiglam, als weidelam of laat u ze doorgroeien? Als u deze vragen heeft beantwoord, kunt u een weideschema gaan maken met behulp van een graslandgebruikskalender.

Stuur met maaien

Vervolgens stuur u met maaien het hele weideschema. De mooiste volgorde is maaien, lammeren erop, ooien naweiden, bemesten en dan maaien. Maar in de praktijk is dat niet altijd haalbaar. In het voorjaar is een richtlijn: maaien als het gras 20 tot 25 cm lang is. De opbrengst aan droge stof is dan grofweg 3.000 kilo per hectare. Droog het gras twee tot drie dagen. Wintervoer voor schapen moet een dag langer drogen dan voor melkvee. Schapen vreten liever iets droger kuilgras dan de vochtiger koeienkuil. Ook heeft droger kuilgras meer structuur en dat is goed voor schapen.

Eerst ooien dan lammeren

Na het spenen heeft u groepen ooien en groepen lammeren. Zorg ervoor dat lammeren altijd eerst op gemaaide percelen komen. Weid de ooien achter de lammeren aan. De beste graslengte om lammeren in een nieuw perceel te zetten is tien centimeter. De kwaliteit is dan optimaal. Voor de beweiding is een belangrijk uitgangspunt dat lammeren maximaal twee weken op hetzelfde perceel lopen. Werk met verplaatsbare afrasteringen.

Bemesting

In het algemeen gaat drijfmest op een te maaien perceel en kunstmest op een te weiden perceel. Dat heeft met de smakelijkheid van het gras te maken. Verdeel de bemesting op basis van het groeiseizoen. Tot slot: loop twee keer per week door alle percelen. Kijk op de grasgroei in orde is. Het gaat immers op het basisvoedsel van uw schapen.