Zoeken
For the Future of Farming
VitaliteitscoreFosfaatrechten 2018MelkefficiëntQuick FitVoertaal Melkvee

02-03-2017

Alle aanvragen Subsidieregeling beëindiging melkveehouderij in behandeling

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) heeft op 2 maart laten weten dat alle 497 aanvragen die in de eerste openstelling van de subsidieregeling beëindiging melkveehouderij zijn binnengekomen, in behandeling worden genomen.

Doel van de regeling is om zo snel mogelijk de uitstoot van fosfaat terug te dringen. Dit is nodig om de uitzonderingspositie van Nederland op het gebied van derogatie in Europa te behouden. Het verlies van deze uitzonderingspositie zou grote financiële gevolgen hebben voor de Nederlandse veehouderij. Lees hier de complete brief van de staatssecretaris aan de kamer.

Extra middelen
Uit signalen van de sector blijkt dat de kans op afhakende ondernemers groot is als zij in deze eerste openstelling van de subsidieregeling zouden worden uitgeloot. Een belangrijke overweging daarbij is verder dat het bedrijfsleven heeft aangegeven bereid te zijn tot 10 miljoen Euro aan extra middelen in te zetten. Dit in het geval dat het noodzakelijk mocht zijn voor het behalen van de uiteindelijke doelstelling van 60.000 GVE ofwel 2,5 miljoen kg fosfaat. De totale bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken blijft beperkt tot de reeds toegezegde 6 miljoen Euro. Met dit besluit ziet het ministerie af van de oorspronkelijk beoogde tweede openstelling over enkele weken. Wel overlegt zij nog met het bedrijfsleven over een laatste openstelling in mei.

Advies in traject
De specialisten van FarmConsult adviseren u welke stappen u kunt ondernemen wanneer u deelneemt aan deze subsidieregeling. Neem contact op via 0573-288989 of via ons contactformulier.