Zoeken
For the Future of Farming
VitaliteitscoreFosfaatrechten 2018MelkefficiëntQuick FitVoertaal Melkvee

20-02-2017

FarmConsult ondersteunt bij aanmelden voor de stoppersregeling

Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij

Vandaag is de ‘Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij’ gepubliceerd. Melkveehouders die voornemens zijn hun bedrijf te stoppen, kunnen zich hiervoor aanmelden. De eerste openstelling is van 20 februari tot en met 3 maart 2017. 
 
Subsidiebedrag
Bij deelname ontvangt u een subsidie van 1.200 euro per melkkoe voor het aantal melkkoeien dat op de eerste dag van de openstellingsperiode op het bedrijf aanwezig is. Als dit aantal dieren hoger is dan het aantal dieren op 1 oktober 2016, dan geldt het aantal dieren op 1 oktober 2016 als maximum waarvoor subsidie kan worden verleend. Ook voor afgevoerd jongvee ontvangt u een premie. Voor kalveren is dit 276 euro per dier en voor pinken 636 euro per dier. 
 
Afvoerbestemmingen
Er zijn in het kader van deze regeling drie mogelijke afvoerbestemmingen, te weten export, slacht of sterfte. 
 
Latere openstellingen
Er volgen in 2017 nog meer openstellingen. Deelname aan een latere openstelling betekent echter een kortere leegstandsperiode van het melkveebedrijf in 2017 en daarmee een naar rato lagere vergoeding per dier. Deelname aan de eerste openstelling is aantrekkelijk gemaakt door de premie in de eerste tranche met een toeslag op te hogen. Om deze reden is elke volgende openstelling financieel minder aantrekkelijk dan de voorgaande. 
 
Ondersteuning bij aanvraag
De specialisten van FarmConsult kunnen u ondersteunen bij aanmelding voor deze regeling. U ontvangt verdere informatie over de mogelijkheden en voorwaarden van de stoppersregeling. Neem hiervoor contact op met de specialisten van FarmConsult via 0573-288989 of via ons contactformulier.