Zoeken
For the Future of Farming
VitaliteitscoreFosfaatrechten 2018MelkefficiƫntQuick FitVoertaal Melkvee

22-02-2017

Stoppersregeling melkveehouderij snel overschreven, nieuwe openstellingen volgen

Onlangs is de ‘Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij’ gepubliceerd. Melkveehouders die voornemens zijn met hun bedrijf te stoppen, konden zich hiervoor aanmelden. De eerste openstelling van de regeling (maandag 20 februari)  telde zoveel aanmeldingen, dat de regeling al weer gesloten is. Er komt nog een tweede en derde openstelling van de regeling. Wanneer deze nieuwe openstellingen zijn, is nog niet bekend.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat de bedrijven die zich hebben aangemeld tijdens de eerste dag van de eerste openstelling binnen 4 weken duidelijkheid krijgen. Hierna zal een tweede openstelling volgen waarvoor veehouders zich kunnen aanmelden.
 
Subsidiebedrag
Bij deelname aan de stoppersregeling in de eerste openstelling ontvangt u een subsidie van 1.200 euro per melkkoe voor het aantal melkkoeien dat op de eerste dag van de openstellingsperiode op het bedrijf aanwezig is. Als dit aantal dieren hoger is dan het aantal dieren op 1 oktober 2016, dan geldt het aantal dieren op 1 oktober 2016 als maximum waarvoor subsidie kan worden verleend. Ook voor afgevoerd jongvee ontvangt u een premie. Voor kalveren is dit 276 euro per dier en voor pinken 636 euro per dier. 
 
Latere openstellingen
Er volgen in 2017 nog meer openstellingen. Deelname aan een latere openstelling betekent echter een kortere leegstandsperiode van het melkveebedrijf in 2017 en daarmee een naar rato lagere vergoeding per dier. Deelname aan de eerste openstelling is aantrekkelijk gemaakt door de premie in de eerste tranche met een toeslag op te hogen. Om deze reden is elke volgende openstelling financieel minder aantrekkelijk dan de voorgaande. De datum van de tweede openstelling is nog niet bekend.
 
Ondersteuning bij aanvraag
De specialisten van FarmConsult kunnen u ondersteunen bij aanmelding voor deze regeling. U ontvangt verdere informatie over de mogelijkheden en voorwaarden van de stoppersregeling. Neem hiervoor contact op met de specialisten van FarmConsult via 0573-288989 of via ons contactformulier.