Zoeken
For the Future of Farming
Agroscoop_alle-sectoren

14-07-2014

Behandel bladvlekkenziekten in mais

Gezond maisperceel

Bladvlekkenziekten (o.a. Helminthosporium-soorten en Eyespot, ook wel Kabatiella zeae) vormen bij mais een steeds groter probleem. Door de zeer zachte winter zijn nu veel levenskrachtige sporen te vinden op de niet-verteerde stoppelresten. Dit zorgt voor een vroege en hoge infectiedruk. Op basis van de huidige weersomstandigheden is de verwachting dat de ziektedruk dit jaar hoger ligt dan in 2013.

Sinds 2013 is het mogelijk om maïs preventief  te behandelen tegen bladvlekkenziekten met 1,5 liter Retengo Plus per hectare. Schothorst Feed Research heeft berekend dat een bespuiting met Retengo Plus gemiddeld een meerwaarde in voederwaarde geeft van € 250,- per hectare. Snijmais die in 2013 behandeld is, realiseerde een opbrengstverhoging van 6,1 % zetmeel en 5,7 % kVEM per hectare. Bij CCM is de meeropbrengst nog groter. Dit gewas groeit langer door en een gezond gewas geeft een betere kolfvulling.

Advies
Spuit 1,5 liter Retengo Plus per hectare in de periode dat het laatste blad (vlagblad) verschijnt tot uiterlijk één week voor het in de pluim komen (BBCH 51). Let op: dit is een preventieve bespuiting!

Werking Retengo Plus
Retengo Plus werkt tegen alle bladschimmels en zorgt voor stressreductie in de plant. Dat uit zich in een vitaler gewas, hetgeen uiteindelijk resulteert in hogere droge stof-  en zetmeelopbrengsten.
De fungicidebespuiting tegen bladvlekkenziekten is uitstekend te combineren met een bladbemesting (bijvoorbeeld 30 liter Foliplus Protein per hectare).

Proeven hebben aangetoond dat door bladbemesting extra opbrengsteffecten worden gerealiseerd. Tevens wordt het effect van de fungicide door toevoeging van Foliplus Protein vergroot en is de bladaantasting lager. Daarnaast werd er ook een verhoogde droge stof opbrengst gemeten.

Wilt u meer informatie over deze toepassing? Informeer bij uw specialist!