Zoeken
For the Future of Farming
Agroscoop_alle-sectoren

24-02-2015

Bekalk regelmatig voor de juiste bodem-pH

Afbeelding: IMG_7206

Verzuring is een natuurlijk proces. Door afbraak van organische stof in de bodem daalt de pH-waarde. Door bemesting met organische of minerale meststoffen neemt de verzuring toe. Dit is geen negatief proces, wel dient u regelmatig aanvullend te bekalken om de bodem-pH in het streeftraject te houden.

Alleen bij een juiste bodem-pH kunt u het meeste ruwvoer van de bodem halen. Zowel een te hoge als een te lage pH kost opbrengst. De streefwaarde van een goede bodem-pH is afhankelijk van grondsoort en het organische stofpercentage in de bodem.

De meest ideale situatie voor de bodem is het jaarlijks toedienen van een relatief kleine hoeveelheid kalk. In de praktijk constateren we dat dit maar weinig gebeurt. De meeste agrariërs merken pas na een verplichte bodembemonstering - welke eens in de vier jaar plaatsvindt -  dat de pH buiten het streeftraject valt en gaan dan bekalken. Dit betekent dat er slechts om de vier jaar bekalkt wordt.

Hoe zit dit bij u? Een jaarlijkse bekalking heeft voordelen. Kalk heeft naast een pH-verhogend effect ook een gunstig effect op het bodemleven en de bodemstructuur. De natuurlijke stikstoflevering van de bodem wordt positief  beïnvloed door een bekalking.

Zorg bij de toediening van kalk voor een goede verdeling. Er zijn vochtige (Ankal en Limkal) en droge (Dolokal) kalksoorten beschikbaar die zich prima over de bodem laten verdelen.

Informeer bij uw specialist of accountmanager naar de mogelijkheden!