Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

11-04-2017

Mogelijkheden onkruidbestrijding mais 2017

Een mix van drie tot vier, juist gekozen, middelen is op percelen waar regelmatig mais wordt geteeld meestal het effectiefst tegen eenjarige grassen en breedbladigen. Voor gladvingergras en overige probleempercelen (hoge onkruiddruk) wordt een voor opkomst bespuiting geadviseerd. Na deze voor opkomst bespuiting zal een lichte dosering na opkomst toegepast moeten worden om het af te maken, dit is echter maatwerk. Zodra men niet toekomt aan een voor opkomst bespuiting bij gladvingergras: de dosering Laudis verhogen naar 2,25L en Calaris naar 1,5L, in de mix. Dit echter toepassen tot 4 blad stadium en niet later!

Gladvingergras en overige probleempercelen voor opkomst
Bodemherbicide 75 (-100) gr. Merlin + 1 ltr Frontier Optima
Overige "normale" maispercelen:
Basis onkruidbestrijding mais                                               of
Basismiddel 1,5 (2,0) ltr Laudis 1,0 ltr Calaris
Specifiek grassenmiddel 0,25 - 0,5 ltr Milagro 40 0,5 - 0,75 ltr Milagro 40
Bodemherbicide 2,0 ltr Akris 0,75 - 1,0 ltr Frontier opt.
Toevoegmiddel 0,7-0,5 ltr Kart (bij haagwinde/zwaluwtong) of 15-20 gr. Peak (bij kamille)

 

1. Calaris, Laudis

Eén van bovengenoemde producten, de zgn. triketonen, is de basis voor de mix. Ze hebben een brede werking op breedbladigen en hanenpoot. Laudis is veilig voor volggewassen, zoals suikerbieten en peulvruchten, in tegenstelling tot Calaris. In geval van aardappelopslag geniet de Calarismix de voorkeur (zie kop aardappelopslag)

2. Milagro 40

Milagro 40 is een specifiek grassenmiddel tegen o.a. groene naaldaar, straatgras en kweek. Het heeft ook een brede werking op veel breedbladigen. Het werkt echter tegen in de mix op gladvingergras.

3. Akris, Frontier Optima

4. Toevoegmiddelen: Kart of Peak

Voor een verbreding van de mix is een toevoegproduct gewenst:

  • Kart, 0,5-0,7 ltr per ha: werkt sterk op o.a. veelknopigen (o.a. zwaluwtong) en haagwinde. Zwak op melganzevoet.
  • Peak, 15 - 20 gr per ha: heeft een sterke werking op kamille. Werkt zeer traag.

Haagwinde

Aardappelopslag

Een combinatie van een triketone (Laudis of Calaris) met Kart (of Starane Top) is het sterkst op aardappelopslag. Calaris geniet de voorkeur boven Laudis. Met name onder droge, afgeharde omstandigheden werkt Kart (is een SE formulering) beter dan Starane Top.
Aardappelopslag kan het effectiefst worden bestreden in het stadium dat de aardappelplanten een grootte hebben van 10 à 20 cm. De maïs moet goed aan de groei zijn.

2 ltr Laudis + 0,7(-0,9) ltr Kart + Akris + Milagro 40 per ha.
1,25 ltr Calaris + 0,7(-0,9) ltr Kart + Frontier + Milagro 40 per ha

In plaats van Kart kan ook 0,2-0,3 ltr Starane Top worden gebruikt.