Zoeken
For the Future of Farming
NOVA Ontwikkeld voor het levenFerm4FarmHet leven begint met VidaAgroscoop

23-06-2014

Zomervoeders voor varkens

Het is de kunst een groeidip in de zomer te voorkomen. Daarom brengt ForFarmers Hendrix sinds half juni speciale zomervoeders op de markt. Daarnaast helpen we u graag met extra tips voor varkensvoeding in de zomer.

Varkens kunnen slecht tegen hitte. Eén van de manieren waarop een varken warmte kwijtraakt, is het verhogen van de ademhalingsfrequentie. Als gevolg hiervan kan het zuur-base evenwicht in onbalans raken. Het kost het varken energie om dit evenwicht in stand te houden. Een juiste samenstelling van het voer draagt bij aan het in balans houden van de zuur-base verhouding. Dit stimuleert de voeropname en groei. Deze kennis is toegepast bij de ontwikkeling van de DELTA zomervoeders voor vleesvarkens.

Geconcentreerder voer
Om de lagere voeropname in de zomer te compenseren, kun je ook de concentratie van voedingsstoffen in het voer verhogen. Je voert dan een luxer voer, met een hoger energie- en aminozuurniveau. Deze strategie leidt niet direct tot een hogere opname in kilogrammen, maar zorgt ervoor dat er meer nutriënten in het dier komen, wat een positief effect heeft op de groei.

Langer start- en jeugdvoer
Een andere optie in de zomerperiode is een aanpassing van het voerschema. Wanneer gevoerd wordt met een computergestuurde droogvoerinstallatie, staat de curve ingesteld op aantal dagen. Echter, wanneer de voeropname en daarmee ook het gewicht van de varkens, lager is dan normaal, schakelen ze te vroeg over naar een jeugd- en/of groeivoer. Houd hier rekening mee en schuif het omschakelmoment in de zomermaanden 1 á 2 weken op. Zo zorg je ervoor dat de dieren juist in de zomerperiode voldoende startvoer binnenkrijgen om de jeugdgroei optimaal te benutten.

Kies passende maatregel voor uw bedrijf
De effecten van hittestress zijn te beperken met diverse voermaatregelen. Zoals overschakelen naar een luxer voerpakket, bijvoorbeeld van de DELTA Prima naar de DELTA Optima of van de DELTA Optima naar DELTA Maxima. Ook het langer verstrekken van start- en jeugdvoer helpt mee de zomerdip te verminderen.

Gedurende de zomermaanden heeft de berenlijn van de Maxima-reeks een aangepaste samenstelling. Dit geldt voor de volledige lijn; start-, jeugd- en groeivoer. Voor zeugen zijn de dracht- en lactovoeders in de zomer aangepast.

Lees meer over de zomervoeders in "Voertaal Varkens", deze ligt 4 juli op de deurmat.