Waar ben je naar op zoek?

Aantoonbaar effect van koeling bij vleesvarkens

Seizoensnieuws Seizoensnieuws11-4-2024

Tijdens warme zomerdagen, zoals de komende dagen, kan het kwik behoorlijk oplopen. Onderzoek van ForFarmers toont aan dat bij een temperatuurstijging van 20 naar 30 graden de voeropname met 30% kan dalen bij zware varkens. 

Om de voeropname gedurende de zomermaanden op peil te houden is het goed toepassen van de ULTRA-voeders het allerbelangrijkst. Daarnaast installeren steeds meer varkenshouders een vorm van koeling in de stallen. Maar wat is nu het effect van wel of geen koeling op technische prestaties? 

Hogere groei en lagere uitval

Het koelen van vleesvarkensstallen levert extra rendement op, blijkt uit cijfers van Agroscoop. Voor het onderzoek zijn vleesvarkensbedrijven met en zonder een vorm van koeling met elkaar vergeleken, in de periode juni 2019 tot en met mei 2020. Er is gekeken naar het effect op het verloop van de technische resultaten. Uit de analyse bleek dat vleesvarkensbedrijven met koeling 12 gram hogere groei behaalden en 0,2% lagere uitval. 

Maatregelen om hittestress te voorkomen

Koeling is dus een manier om de voeropname op peil te houden tijdens warme zomermaanden. Het is belangrijk om op tijd maatregelen te nemen om hittestress te voorkomen. Daarmee houdt u de gezondheid en technische resultaten op niveau. Lees daarvoor ook onze tips: van het voeren van hoger geconcentreerd voer tot het voorkomen van onrust. 

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialist of klantenservice