Waar ben je naar op zoek?

Acht tips om verlies van voedingswaarde te voorkomen

Praktische tips Praktische tips3-6-2024

De ontvangst en opslag van bijproducten en grondstoffen zijn een belangrijk aspect op een bedrijf. Door de producten op de juiste manier op te slaan, wordt verlies van voedingswaarde voorkomen. Want wist je dat een volledig verlies van 1% drogestof (DS) bij een ingestelde DS van 25%, een relatief verlies van 4% geeft? Hierdoor wordt de voederconversie in plaats van 2.4 dus 2.5 en daarmee worden de voerkosten per afgeleverd varken dus ruim € 3,- hoger!

HomeMiXX-specialist Herjan Klein Leetink geeft je de volgende tips om verliezen bij de ontvangst en opslag van bijproducten en grondstoffen te voorkomen.

1

Tip 1: Ontvangst

Bij de ontvangst van een nieuwe vracht bijproducten bepaal je de pH en DS. Tevens controleer je het monster op geur en smaak. Een afwijkende geur of smaak en het snel opzwellen van een monsterpotje zijn de eerste indicaties van gisting.

2

Tip 2: Voorkom schimmelvorming

Om groei van schimmels en gisten in silo’s met losse grondstoffen tegen te gaan is het verstandig de silo regelmatig volledig te legen. Ook kun je de silo in de zomer met een propshot behandelen. Silo’s die in de volle zon staan, hebben meer kans op condensatie aan de binnenkant van de silo, waardoor gisten en schimmels makkelijker groeien.

3

Tip 3: Aanzuren risicoproducten

Risicoproducten zoals biergist dienen standaard aangezuurd te worden. Ook voormengsels met brood of andere suikerrijke producten verdienen extra aandacht.

4

Tip 4: Voormengsel

Producten als friet, brood, koekjesmeel enz. kun je het beste direct in een voormengsel verwerken, of binnen opslaan of inkuilen/afdekken. Zo wordt contact met lucht en zon, en daarmee broei, voorkomen. Zorg bij deze producten voor voldoende voersnelheid.

5

Tip 5: Kuilen niet verplaatsen

Verplaats geen bestaande kuil (bijvoorbeeld CCM), omdat er dan weer zuurstof bij het product komt. Dit kan resulteren in broei of schimmelvorming in de kuil.

6

Tip 6: Ventilatie

Ventileer de opslag om vocht en warmte af te voeren. Vocht en temperatuur zijn voor bacteriën en gisten erg bevorderlijk.

7

Tip 7: Roeren

Roerwerken in de menger hebben bij voorkeur een ring in plaats van vinnen om daarmee luchtinslag te voorkomen. Roer zo min mogelijk omdat dan lucht ingeslagen wordt. Dit vergroot de kans op gisting. Het product moet natuurlijk wel homogeen zijn en voor indoseren geroerd worden.

8

Tip 8: Wisselopslag

Gebruik een extra silo/bunker als wisselopslag om zo de opslag van een product helemaal leeg te voeren en doorsmetten te voorkomen. Alternatief is het aanzuren van de laatste resthoeveelheid in de opslag.