Waar ben je naar op zoek?

Agroscoopbokaal beloning voor uitmuntende prestaties

Persbericht Persbericht19-5-2020

ForFarmers en Reudink zetten acht bedrijven in de schijnwerpers.

De winnaars van de Agroscoopbokaal 2020 zijn bekend. De Agroscoopbokaal is de jaarlijkse prijs die ForFarmers en dochterbedrijf Reudink in acht sectoren uitreiken aan klanten die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd.

Winnaars ForFarmers Agroscoopbokaal 2020

ForFarmers en Reudink (biologisch) organiseren sinds 2015 jaarlijks de uitreiking van de Agroscoopbokalen om stil te staan bij de uitmuntende prestaties die de agrarisch ondernemers leveren en het vakmanschap en ondernemerschap dat daarvoor nodig is. Het centrale thema dit jaar is ‘For the Future of Farming’, waarbij naast technische resultaten uit Agroscoop, ook is gekeken naar vooruitstrevende bedrijfsvoering en pioniersmentaliteit. De winnaars van 2020 blinken uit in vakmanschap, uiteenlopend van vernieuwende bedrijfsvoering, duurzaamheid, zeer goed dierenwelzijn of een hoge mate van efficiëntie. Door de verhalen en werkwijzen van deze succesvolle ondernemers zo breed mogelijk te delen, willen ForFarmers en Reudink ook andere boeren inspireren.

Momenteel kunnen we geen feestelijke bijeenkomst organiseren, maar we zetten de winnaars alvast in de schijnwerpers. Als de maatregelen dit toestaan volgt later dit jaar de officiële bijeenkomst voor winnaars en (pers)genodigden en ontvangen deze toppers de Agroscoopbokaal 2020.

Winnaar melkveesector: Hoogste stijger in kilogrammen vet en eiwit  

Familie Sleiderink Beuningen
Winnaar melkveesector: Familie Sleiderink uit Beuningen (Ov.)

Familie Sleiderink uit Beuningen (Ov.) wint de Agroscoopbokaal Melkvee omdat zij met hun 100 melkkoeien over het jaar 2019 de hoogste stijging in kilogrammen vet en eiwit hebben gerealiseerd: maar liefst 59 kilogram met een stijging van +0,10% vet en +0,08% eiwit bij een stijgende melkproductie. Sturen op meer kilogrammen vet en eiwit is strategisch een goede zet: het levert onder de streep meer melkgeld op en heeft geen consequenties voor de fosfaatklasse-indeling. Melkveehouder Harry Sleiderink en zijn schoonzoon Bert begonnen 2019 met een duidelijke doelstelling: het verhogen van de productie. Samen met melkveespecialist Stuart Knowles is een plan van aanpak gemaakt. De bedrijfsvoering werd geoptimaliseerd: strak sturen op een rantsoen voor hoge prestaties, een verbeterd voermengproces - waardoor minder selectie aan het voerhek plaatsvindt -, extra hittestressmaatregelen en focus op goede klauwgezondheid hebben onder andere geleid tot dit knappe resultaat. “Harry en Bert zijn fanatiek en staan open voor nieuwe ideeën”, vertelt melkveespecialist Stuart Knowles, “De ondernemers leggen de lat altijd hoog, dat wordt nu beloond.”

Winnaar vleesveesector: Duurzaamste rosékalverbedrijf is klaar voor de toekomst

Familie Beenen Holthone
Winnaar vleesveesector: Familie Beenen uit Holthone (Ov.)

Rosékalverbedrijf Beenen uit Holthone (Ov.) wordt gerund door Rudi en Leentje, Richard en Lorianne en Jeroen en Liset Beenen. Het vleesveebedrijf telt 550 opfok- en 1.100 afmestplaatsen. In het kader van diergezondheid, vinden de opfok en afmest van de kalveren hier heel bewust op één bedrijf (gesloten bedrijfsvoering) plaats. Het bedrijf is helemaal klaar voor de toekomst. De opfokstal heeft veel licht en frisse lucht en beschikt over vloerverwarming, betonroosters met rubbermatten en mestschuiven die de mest uit de stal brengen. Dit zorgt voor ammoniakreductie. Verder worden de stallen verwarmd via een palletkachel en hangt er ledverlichting. In 2019 zijn de daken van de stallen voorzien van zonnepanelen, die maar liefst 100 huishoudens in de omgeving van stroom voorzien. De ondernemers werken bovendien op een bijzondere manier samen met twee akkerbouwers in de regio: Beenen levert de mest voor de akkerbouwgronden en ontvangt snijmais. En de volgende generatie vleesveehouders staat al klaar: zonen Richard en Jeroen zijn met hun moderne bedrijf goed voorbereid op de toekomst!

Winnaar melkgeitensector: Meest duurzame bedrijfsvoering  

Jan en Jeannette van de Ven Oirschot
Winnaar geitensector: Jan en Jeannette van de Ven uit Oirschot (N-Br.) met hun medewerksters

Jan en Jeannette van de Ven uit Oirschot (N-Br.) melken 1.600 geiten op hun bedrijf 4Vennekeshoeve. Zij winnen dit jaar de Agroscoopbokaal omdat zij op alle vlakken een duurzame bedrijfsvoering hanteren. Dit begint op het land, waar ze de ruwvoerteelt voortdurend optimaliseren en hiermee het krachtvoerverbruik weten terug te dringen. Op het kengetal ‘kosten krachtvoer en krachtvoerachtigen per 100 kg melk’ scoren ze hoog in Agroscoop. Zorgvuldig omgaan met je dieren, goed dierenwelzijn, is de rode draad op 4Vennekeshoeve. Geitenspecialist René van de Gevel: “Jan en Jeannette begonnen als één van de eerste geitenhouders met het duurmelken van geiten: een melkgeit minder vaak laten lammeren. Dit komt de gezondheid van het dier ten goede. Verder houden ze alle lammeren die op het bedrijf geboren worden. De geitenlammeren worden melkgeiten en voor de bokken hanteren ze een vast regime: een deel blijft vier weken, een deel mesten ze af tot een leeftijd van vier maanden (rosébokken) en een deel wordt ingezet voor de fokkerij. Deze gesloten bedrijfsvoering resulteert in een gezonde veestapel waardoor er bijna geen medicatie nodig is.”

Winnaar loonwerksector: Duurzame bedrijfsvoering en samenwerking 

Loonbedrijf De Covik Steenderen
Winnaar loonwerksector: Loonbedrijf De Covik uit Steenderen (Gld.)

Loonbedrijf De Covik uit Steenderen (Gld.) wint de Agroscoopbokaal Loonwerk omdat ze een betrouwbare partner is voor haar klanten en er alles aan doet om optimaal rendement van het land te halen. Begin 2009 is De Covik overgenomen door de huidige directie, Alwies Hermans, zijn echtgenote Estrella en Hans Reintjes. De directie wordt bijgestaan door Renée Menkveld, landbouwkundig adviseur. Het bedrijf beschikt over een modern en breed machinepark dat weinig CO2-uitstoot realiseert. Een paar machines zijn uitgerust met NIR-techniek, hiermee is o.a. de voederwaarde van het geoogste product op het moment van oogsten te bepalen en kunnen ze bemesten op basis van de werkelijke gehalten in de mest die uitgereden wordt. Naast het duurzame machinepark blinkt De Covik ook uit op het gebied van duurzame samenwerking. Ze gaan zowel met de veehouder als leverancier aan tafel voor een zo efficiënt mogelijke ruwvoerproductieplan. Voor de toekomst verwachten ze dat de melkveehouderijsector verder zal professionaliseren waarbij precisielandbouw en het verder sluiten van de mineralenkringlopen leidend zullen zijn. De Covik zorgt dat zij hier het juiste materieel voor hebben en er voldoende kennis in huis is om maximaal resultaat uit deze innovatieve ontwikkelingen te halen.

Winnaar varkenssector: Hoogste groei per dier per dag

Familie Vehof Ambt Delden
Winnaar varkenssector: Familie Vehof uit Ambt Delden (Ov.)

Varkensbedrijf Vehof uit Ambt Delden (Ov.) wint de Agroscoopbokaal omdat Jeroen Vehof met zijn vleesvarkens het afgelopen jaar de hoogste gecorrigeerde groei (in het gewichtstraject 25-117 kg) per dier per dag realiseerde: gemiddeld 979 gram, het laatste kwartaal zelfs meer dan 1.000 gram groei per dier per dag. In combinatie met weinig medicatie en een constant lage uitval kunnen we spreken van ’gezonde groei’. 
Het vleesvarkensbedrijf van Jeroen Vehof telt twee stallen met in totaal 1.700 vleesvarkensplaatsen en levert varkens binnen het STAR-concept. In de stal met 1.300 vleesvarkens wordt gewerkt volgens het HyCare-principe, de andere stal met 400 plaatsen werkt middels all-in all-out. Jeroen Vehof onderscheidt zich door consequent te werken met een kritische blik. Sinds de zomer van 2018 heeft het bedrijf flinke stappen gezet richting gezond varkens houden met kwaliteitsvlees als resultaat. Vehof maakte een bewuste keuze voor genetica, start met gezonde biggen, verstrekt het juiste voer en werkt hygiënisch. “Voor Jeroen is het niet snel goed genoeg, maar dat houdt iedereen scherp. Ondanks de goede resultaten zitten we samen bovenop de cijfers”, aldus vleesvarkensspecialist Marc Kikkert. “Met behulp van Agroscoop houden we de spiegel voor en blijven we sparren. Goed aansluiten bij de wensen van de ondernemer en de behoefte van het dier is cruciaal. Het resultaat is gezonde groei, want 1.000 gram groei realiseer je alleen met gezonde dieren in combinatie met het juiste voer.”

Winnaar legpluimveesector: Dankzij sterk ondernemerschap waarde creëren voor de hele keten

Pluimveebedrijf en Eierhandel Wessels Enter
Winnaar legpluimveesector: Familie Wessels uit Enter (Ov.)

Pluimveebedrijf en Eierhandel Wessels uit Enter (Ov.) wordt gerund door de broers Henk en Gerrit Wessels. De ondernemers houden 145.000 leghennen op twee locaties en hebben alles in eigen hand: van eiproductie, het sorteren en verpakken tot de distributie. Ze leveren jaarlijks ruim 30 miljoen eieren rechtstreeks aan retail, horeca en zorginstellingen. Ongeveer driekwart van de eieren wordt afgezet onder de eigen merken Reggedal Eieren en Noaber-Ei, de rest onder private label. Daarnaast verkopen zij een klein deel biologische- en vrije uitloop eieren. 
“Met hun enorme professionaliteit, servicegerichtheid en hoge kwaliteitsstandaard onderscheiden Henk en Gerrit Wessels zich”, aldus accountmanager Erik Dimmendaal. “Zo ontzorgen zij de retail volledig door de eieren tot in het schap te leveren en dagversheid en voorraadbeheer te garanderen. Ook spelen ze in op nieuwe ontwikkelingen in de markt en manieren om zich te onderscheiden in het winkelschap. Hun nieuwste project is een concept in streekproducten, waarbij meerdere ondernemers betrokken zijn. Deze toekomstgerichte pluimveehouders laten met hun medewerkers en de volgende generatie goed zien, waar de Nederlandse legpluimveehouderij toe in staat is.”
“Ook in de pluimveestallen realiseert Wessels een hoge kwaliteitsstandaard”, vertelt technisch pluimveespecialist Peter Venhuis. “De gezondheid van de hennen is voor Wessels de basis. Immers, alleen een gezonde hen zorgt voor een optimaal resultaat.”

Winnaar vleespluimveesector: Regelmaat en controle zorgen voor hoge kwaliteit 

Jeroen Heusinkveld Heelweg
Winnaar vleespluimveesector: Familie Heusinkveld uit Heelweg (Gld.)

Opfokker Jeroen Heusinkveld uit Heelweg (Gld.) werkt dag in dag uit aan het leveren van de beste 20-weekse hen. En met succes. Hennen die door hem zijn opgefokt zijn gewild bij de vermeerderaars van vleeskuikenouderdieren. Zijn bedrijf (omvang 6.800 m2) straalt een enorme professionaliteit uit. Wat bevestigd wordt door de constant hoge kwaliteit van de hennen en het lage percentage afkeur en uitval. Resultaten die hem de winnaar van de Agroscoopbokaal in de categorie Vleespluimvee maken.
Regelmaat en controle vormen de basis voor de hoge kwaliteit die Heusinkveld nastreeft. Zo vinden de controles gedisciplineerd elke dag op hetzelfde tijdstip plaats. Door deze regelmaat worden de details zichtbaar, en bovendien zorgt het voor veel rust in de stallen. Zo staat alles op het bedrijf van Heusinkveld in het teken van kwaliteit en continuïteit. “Jeroen is altijd bezig om de kwaliteit van zijn hennen naar een nog hoger niveau te tillen”, vertelt Hans van den Eijnden, opfokspecialist bij PoultryPlus (dochterbedrijf van ForFarmers). “Hij kiest daarbij niet altijd voor de geijkte paden. Hij onderneemt op een vernieuwende en toekomstgerichte manier en is niet bang om af te wijken van de standaard.” Als voorbeeld haalt Van den Eijnden de keuze voor verduisterbare daglichtramen aan die in de recent gebouwde stallen van Heusinkveld geplaatst zijn. “Hiermee sorteert hij alvast voor op de toekomst.”

Winnaar biologische sector: Uitstekende legprestaties met hoge eikwaliteit

Familie Bakker It Heidenskip
Winnaar biologische sector: Familie Bakker uit It Heidenskip (Fr.)

Evert en Lisa Bakker uit It Heidenskip (Fr.) houden samen met (schoon-)ouders Johannes en Ymkje Bakker 11.000 biologische Lohmann Brown leghennen in een moderne boogstal met Wintergarten. “De familie Bakker heeft het bedrijf tot in de puntjes verzorgd en kijkt altijd naar mogelijkheden om de resultaten technisch of financieel te verbeteren”, beschrijft pluimveespecialist Jos Fransen. “Daarom zijn ze het afgelopen koppel met Split Feeding gestart.” Split Feeding is gebaseerd op de cyclus van de eivorming. De nutriënten in het voer zijn afgestemd op de behoeften van de hen in de verschillende fasen van die cyclus, door het voeren van een specifiek ochtend- en middagvoer. Daardoor benut de hen de nutriënten beter en realiseren ze een hoge eikwaliteit. “De recent afgesloten koppel heeft een topprestatie geleverd met 404,7 eieren per opgezette hen op 85 weken (norm 385 eieren) en 50 weken lang een legpercentage boven de 90%. Een topprestatie voor bruine leghennen”, vindt Fransen. Met het door Reudink geïntroduceerde Split Feeding-programma verbeterde de voerefficiëntie van de hennen 2 à 3 gram. Op koppelbasis betekent dit een voordeel van ruim €4.000,- én een lagere mestproductie. “Daarnaast werkt de familie Bakker intensief samen met ketenpartners zoals de broederij, de veearts en ons als voerleverancier in een gezamenlijke app en zijn ze sinds kort gestart met het managementprogramma Lay-Insight. Gezondheid, dierenwelzijn, management, voeding en techniek stemmen we zo goed op elkaar af. Met recht een pluimveehouder van de toekomst dus”, vat Fransen samen.

Achtergrond Agroscoopbokaal

Agroscoop is een digitaal monitoringsprogramma van ForFarmers en Reudink waarmee veehouders op ieder moment hun technische en financiële cijfers kunnen beoordelen. Daarnaast is vergelijking van de eigen technische resultaten met die van collega-veehouders mogelijk. De specialisten van ForFarmers en Reudink hebben toegang tot deze cijfers, zodat zij klanten effectief kunnen begeleiden. Jaarlijks reikt ForFarmers in de sectoren melkvee, melkgeiten, vleesvee, loonwerk, varkens, legpluimvee, vleespluimvee en biologisch (Reudink) de Agroscoopbokaal uit aan een ondernemer die uitzonderlijk én duurzaam heeft gepresteerd.