Waar ben je naar op zoek?

Belangrijk: check het circuit van uw brijvoerinstallatie

Praktische tips Praktische tips12-3-2018

Als uw brijvoerinstallatie niet goed is afgesteld, doseert deze niet wat u wilt. De wijze waarop het circuit is gemonteerd is bepalend voor de juiste werking van uw brijvoerinstallatie. Laat daarom het cicuit eens goed doormeten tijdens een brijvoercheck. Let daarbij op de volgende punten.

1

Diameter en wanddikte

Meestal wordt het circuit aangelegd met een diameter van 63 mm (buitenmaat). De inhoud is afhankelijk van de wanddikte. Sommige installateurs werken met een wanddikte van 3.0 mm, andere met een wanddikte van 4,7 mm. Uiteraard is dan de binnenmaat anders en dus ook de inhoud per meter. Hiermee moet je dus altijd rekening houden tijdens het inmeten van het circuit. Immers, de computer doseert uit op basis van weegstaven (kilogrammen) en middels een instelling voor het soortelijk gewicht (bijvoorbeeld 1,07 kg/l) wordt bepaald hoeveel liter er gepositioneerd moet worden.

2

Zo bepaal je het soortelijk gewicht

Het soortelijk gewicht is vrij eenvoudig te bepalen met behulp van een keukenweegschaal en een fles: je bepaalt eerst het gewicht van de fles geheel gevuld met water (bijv. 1,2 kg). Daarna bepaal je het gewicht van de fles geheel gevuld met de brij (bijv. 1,3 kg). Deel het gewicht van de fles met brij door het gewicht van de fles met water en je hebt het soortelijk gewicht in kg per liter (in dit geval dus 1,3 : 1,2 = 1,08 kg/l).

Brijvoerinstallatie
3

Voorkom verspilling

Het komt regelmatig voor dat in het hierboven beschreven proces iets over het hoofd wordt gezien waardoor het positioneren niet goed gebeurt. Om dit probleem te ondervangen, wordt dan vaak een extra hoeveelheid voer aangemaakt die achter de voerkolom wordt aangeschoven. Een deel van dit voer blijft achter in het circuit en komt er met het spoelen van het circuit weer uit. Dit leidt tot onnodige verspilling en vergroot bovendien de kans op gisten, vanwege het teveel aan droge stof in de positioneringsweger.

Rekenvoorbeeld:
Stel de benodigde extra voerhoeveelheid is 40 kg.
Bij 3-fase-voedering op 2 circuits en 3 voertijden betekent dit:
3 x 2 x 3 x 40 kg = 720 kg brij extra per dag.
720 kg brij x 24% ds = 173 kg droge stof.
Stel dat de spoeltank 5000 liter bevat dan is dit een verlaging van de droge stof van
173/5000 x 100% = 3,5% (!)

4

Inregelen brijvoerinstallatie is vakwerk

Het goed inregelen van een brijvoerinstallatie moet door een specialist gebeuren. Aandachtspunten hierbij zijn:

  • Het merk brijvoerinstallatie (afhankelijk hiervan moeten meters, kilogrammen of liters worden ingegeven).
  • Het inregelen van de kop van de voerkolom (hoeveel extra voer wordt er vooruitgeschoven bij het positioneren van de kop van de voerkolom).
  • Het inregelen van de staart van de voerkolom (hoeveel extra voer wordt er achter de voerkolom aan gedrukt zodat ook uit de laatste ventielen de gewenste brij komt).
  • Ook het instellen van zogenaamde harde stoppunten is een vak apart. Hierdoor is het mogelijk om de computer bij bepaalde afdelingen te laten stoppen met positioneren, zodat de voerkolom homogeen blijft.
5

Oplossingen voor ontmenging

Er komen regelmatig klachten over ontmenging van de brij tijdens het positioneren. Dit kan in veel gevallen worden voorkomen met een aanpassing van de voersamenstelling, bijvoorbeeld door toevoeging van componenten die de homogeniteit verbeteren. Of met aanpassingen in het management, bijvoorbeeld een langere inweektijd van het mengsel.

6

Reinig de hele installatie

Bij de reiniging van het circuit gaat het soms mis. Veel ondernemers en adviseurs zijn zo druk met het beoordelen van de hygiëne in de voerweger, dat ze de stenenvanger, de keukeninhoud en de brijvoercircuits vergeten. Maar deze onderdelen kunnen na verloop van tijd dermate vervuild zijn dat dit een negatief effect heeft op de prestaties van de dieren. Met een doelgerichte aanpak met loog, zuur en/of waterstofperoxide is een prima resultaat te behalen.

Heeft u vragen over de brijvoercircuits? Neem contact op met Joost Leijten; onafhankelijk specialist brijvoertechniek (www.brijvoercheck.nl).