Waar ben je naar op zoek?

Betere darmgezondheid en groei biggen met DARMperfect

ForFarmers heeft de VIDA-biggenvoeders vernieuwd en verbeterd met het in eigen huis ontwikkelde DARMperfect-concept, een combinatie van onder andere een vezel- en eiwitaanpak. Uit onderzoek blijkt dat dit zorgt voor een betere maagdarmgezondheid bij gespeende biggen. Het resultaat: een hogere groei en vitalere biggen. 

Met continu onderzoek en verdere ontwikkeling van voeders streeft ForFarmers naar een gezondere, efficiëntere varkenshouderij en geeft zij invulling aan haar missie ‘For the Future of Farming’.

VIDA biggenvoer

​​​​​​​Vezel- en eiwitaanpak voor betere maagdarmgezondheid 

Het Nutritie & Innovatie Centrum (NIC) van ForFarmers onderzocht de toepassing van een vezel- en eiwitaanpak in de biggenvoeders. Jan Fledderus, Innovatiemanager Biggen, licht de bevindingen toe: “Uit diverse onderzoeken blijkt dat specifieke, structuurrijke vezels zorgen voor een betere opbouw van de voedselbrij in de maag. De spijsverteringssappen blijven door die vezels beter onderin de maag. Daardoor is er minder kans op zuuraantasting van de hoger gelegen, gevoelige delen van de maag.” 
De vezels zorgen er bovendien voor dat de biggen het voer gelijkmatig opnemen en dat de passage van de voedselbrij van de maag naar de darm trager verloopt. “Spijsverteringssappen kunnen zo beter inwerken op de voedselbrij en met name de eiwitten worden daardoor beter verteerd. De varkenshouder ziet dat terug in de vitaliteit van de biggen. Daarnaast blijkt uit proeven dat het vernieuwde VIDA-voer tevens een hogere groei per dag oplevert (gemiddeld +14 gram/dag) en een scherpere voederconversie (gemiddeld -0,02 kg voer/kg groei).”

De verbeterde eiwitaanpak leidt ook tot een betere mestconsistentie. Fledderus verklaart dit als volgt: “We hebben de toepassing van hoogwaardige, bewerkte eiwitbronnen en het gebruik van ammoniabinders onderzocht. Door de eiwitrijke grondstoffen ultrafijn te malen en te ontsluiten worden deze beter verteerd. De ammonia¬binders binden de schadelijke stoffen die vrijkomen uit onverteerde eiwitresten. Zo kunnen die schadelijke stoffen de darmflora niet aantasten.”

Jan Fledderus, Innovatiemanager biggen

JanFledderus
“Uit diverse onderzoeken blijkt dat specifieke, structuurrijke vezels zorgen voor een betere opbouw van de voedselbrij in de maag."

​​​​​​​​​​​​​​Introductie DARMperfect in VIDA biggenvoer

De onderzoeken hebben geleid tot een innovatie van de VIDA-biggenvoeders met het DARMperfect-concept. Hierin is onder andere de vezel- en eiwitaanpak gecombineerd. Er zijn speciale voerlijnen voor biggen met een hoge of een beperkte voeropnamecapaciteit (Prima en Maxima). Daarnaast is er een voerlijn gericht op extra scherpe voerkosten (Optima) en een voer voor biggen die extra ondersteuning in gezondheid nodig hebben (Vital). Het verbeterde assortiment richt zich op een betere maagdarmgezondheid, hogere groei en meer werkgemak voor de varkenshouder.

Kijk voor meer informatie over de VIDA-biggenvoeders op www.hetlevenbegintmetvida.nl