Waar ben je naar op zoek?

Blockchain voor Frievar varkensvlees is een feit

Persbericht Persbericht20-5-2019

Volgend op het persbericht van 15 november 2018, waarin de samenwerkende partners in de Frievar-varkensketen en agri-techbedrijf AgOS een pilotproject met een blockchain voor varkensvlees aankondigden, maken de initiatiefnemers nu bekend dat de pilot succesvol is afgerond. In een blockchain worden de beschikbare data van alle schakels in de keten vastgelegd. Zo ontstaat een transparante productieketen waarin eindproducten traceerbaar zijn tot aan de bron. Aan dit gegeven hechten consumenten en retailers steeds meer belang.

Binnen de Frievar-varkensketen wisselen de samenwerkende partijen actuele informatie met elkaar uit. Bij de blockchain zijn ForFarmers, Topigs Norsvin, De Varkenspraktijk, MS Schippers en slachterijen betrokken. De volledige varkensketen wordt in beeld gebracht, waaronder het productieproces en transacties. De in de blockchain vastgelegde data kunnen niet worden gewijzigd. De zo gecreëerde transparantie biedt handvatten om processen te verbeteren en waarborgt een hoge kwaliteit en voedselveiligheid. Daardoor toont dit initiatief aan hoe de hype rondom blockchain vertaald kan worden naar een praktisch bruikbaar instrument. Met meerwaarde voor alle ketenpartners en de eindklant in termen van traceerbaarheid en stuurbaarheid.

Data centraal beschikbaar in één omgeving

Sinds de aankondiging in november 2018 zijn grote stappen gezet om alle data op een gestructureerde wijze te verwerken. De participerende bedrijven verstrekken alle informatie in het door agri-techbedrijf AgOS ontwikkelde platform. Uiteindelijk doel is dat alle ketenpartners, waaronder de deelnemende varkenshouders, via een beveiligde verbinding toegang krijgen tot het platform. Op deze manier is precies te volgen hoe de individuele schakels en de keten als geheel presteren.

Blockchain levert digitaal vleespaspoort

Dankzij de blockchain is het eindproduct bij het verlaten van de keten voorzien van een digitaal vleespaspoort. In dit paspoort is alle informatie over de totstandkoming van het product opgenomen: de herkomst van het varken, de genetica, het voer dat het dier gegeten heeft, de dierenartsbezoeken, het transport en de slachtgegevens.

Video: Een blockchain voor varkensvlees