Waar ben je naar op zoek?

CCM: Mycotoxinen, maalfijnheid en conservering

Seizoensnieuws Seizoensnieuws26-9-2023

Dankzij het hoge zetmeelgehalte en het melkzuur is CCM (corn cob mix) een goede aanvulling op het rantsoen van jouw varkens. Varkens vinden het erg smakelijk, het stimuleert de voeropname en het heeft een positieve werking op hun spijsvertering en darmgezondheid. Technisch specialist Corné van de Ven noemt drie zaken waar je rekening mee kan houden als je CCM voert.

Afbeelding: CCM2
1

Mycotoxinen in de CCM

“Mycotoxinen zijn gifstoffen die door schimmels geproduceerd worden”, legt Corné uit. “In mais is de Fusariumschimmel actief, die o.a. DON en ZEA produceert. DON en ZEA zijn de belangrijkste mycotoxinen in CCM. Te hoge gehaltes aan DON heeft bij varkens met name een negatief effect op de voeropname. ZEA heeft vooral een negatief effect op de vruchtbaarheid. Voor mengvoer (op basis van 88% droge stof) zijn hiervoor normen opgesteld (zie tabel 1). Het mag duidelijk zijn dat te hoge waardes mycotoxinen een negatieve invloed hebben op de (darm)gezondheid van de varkens.”

Tabel 1: Afkeur- en actiegrenzen DON en ZEA op mengvoerbasis met 88% droge stof
  DON ZEA
Jonge varkens 1000 100
Zeugen en vleesvarkens 1000 250

Actiegrens is 80% van afkeurgrens. Bron: GMP+ 2013

“Bij veruit de meeste bedrijven zijn er geen problemen met mycotoxinen. Toch zijn er uitschieters”, ondervindt Corné in de praktijk. “Heeft jouw CCM hoge mycotoxinewaardes? Verstrek deze dan niet aan jonge varkens, zij zijn erg gevoelig voor mycotoxinen. Een lager aandeel CCM in het rantsoen is eventueel een optie om op een veilig mycotoxineniveau uit te komen. Overleg dat met de brijvoerspecialist van ForFarmers.” 

Ben je klant van ForFarmers? Dan kun je één CCM-monster van de nieuwe oogst laten onderzoeken bij ons laboratorium. Neem hiervoor contact op met jouw specialist of accountmanager. 

2

Combineer fijngemalen CCM met grovere delen in het rantsoen

Corné legt uit: “Een goede maalfijnheid is erg belangrijk. Hoe fijner het voer gemalen is, des te beter de voederconversie. Tegelijkertijd is het van belang dat een gedeelte van het rantsoen grover gemalen is, met het oog op de maaggezondheid. Als al het voer (te) fijn gemalen is, vergroot dat de kans op maagzweren. Een goede balans tussen fijne en grove delen in het rantsoen is dus belangrijk. Laat daarom de CCM zo fijn mogelijk malen. Het grover gemalen aandeel in het rantsoen komt dan uit het aanvullend voer.”

Afbeelding: Corné quote
3

Voorkom broei in een CCM-kuil

“Teel je zelf de CCM en kuil je deze in? Zorg dan dat er geen broei in de kuil ontstaat”, waarschuwt Corné. “Schimmels, gisten en enterobacteriën maken de CCM niet alleen minder smakelijk, het is ook negatief voor de maagdarmgezondheid van de varkens.”

Door het hoge drogestofgehalte van CCM ligt broei eerder op de loer. Extra aandacht voor een goede conservering is dus nodig. De vuistregel die Corné hanteert luidt als volgt: “Kies bij een drogestofgehalte van 65% of lager voor conservering met een Melkzuurcultuur, zoals Bonsilage of RS-L CORN. Is het drogestofpercentage hoger dan 65%, kies er dan voor om de kuil aan te zuren. Bijvoorbeeld met Fyvalet®Silage.”

Voor een betere conservering van je CCM-kuil kun je kiezen voor een toplaagbehandeling of behandeling van de hele kuil. Dit is afhankelijk van de voersnelheid die je hanteert. Vraag je varkensspecialist naar de producten en toepassingen.

CCM-actie: laat jouw CCM gratis analyseren

Voer je CCM aan je varkens en hecht je veel waarde aan de kwaliteit van het gevoerde rantsoen? Laat dan nu jouw CCM gratis analyseren in ons laboratorium op voederwaarde, mycotoxinen en maalfijnheid.

Klanten van ForFarmers kunnen gratis gebruik maken van deze actie. Neem contact op met jouw varkensspecialist of accountmanager en vraag een CCM-pakket aan.