Waar ben je naar op zoek?

De kosten en baten van fermentatie op een rij

Fermentatie wint steeds meer terrein. En terecht, want met name bij zeugen en biggen zijn de voordelen groot. Maar wanneer wegen deze voordelen op tegen de investeringen die voor fermentatie nodig zijn? Recentelijk heeft de Landwirtschaftskammer NRW (een Duits landbouwkundig adviesbureau) de kosten en baten van fermentatie berekend voor een zeugenbedrijf met 1400 zeugen. Fermentatiespecialist Bram van den Oever rekent met u mee.

Kosten van fermentatie

De investering op dit bedrijf met 1400 zeugen bedroeg 100.000 euro voor de fermentatie-installatie voor zeugen, biggen en opfokzeugen. Aan de productie van het ferment zijn ook kosten verbonden, zie tabel 1.

Tabel 1: Kostenoverzicht fermentproductie

 

€ per 100 kg ferment (88% DS)

€ per 100 kg voer (88% DS) bij 40% ferment

Melkzuurbacteriën

0,78

0,31

Warm water

0.42

0,17

Stroom

0.22

0,09

Investering

0,75

0,30

Arbeid

0,40

0,16

Overige

0,10

0,04

Totaal

2,67

1,07

Als een zeug per jaar 1200 kg voer opneemt, zijn de kosten per zeug dus € 12,84 (12*€ 1,07) als 40% van het rantsoen wordt vervangen door ferment.

Bram van den Oever, specialist brijvoer en fermentatie

Quote
"De voordelen van fermentatie bij zeugen zijn groot. Zeker als op het bedrijf ook gespeende biggen aanwezig zijn, is de investering snel terugverdiend."

Voordelen van fermentatie

De voordelen van fermentatie zijn:
• lager voerverbruik per zeug (studieclub fermentatie geeft 5-7% aan);
• lagere afzetkosten voor mest;
• lagere zuurkosten voor voerhygiëne;
• lagere salmonelladruk;
• minder inzet van medicijnen;
• hogere speengewichten.

Tabel 2 laat zien wat enkele van deze voordelen in euro’s betekenen.

Tabel 2: Voordelen van fermentatie omgerekend naar euro’s

 

Besparing/zeug/jaar

6% lager voerverbruik per zeug/jaar

€ 19,50

1,5% hogere DS voer en dus minder mest

€ 7,50

0,2% minder benzoëzuur in rantsoen

€ 3,50

Rantsoenaanpassingen (bijv. minder soja, meer goedkope vezelgrondstoffen) € 0,50/100 kg

€ 6,25

Totaal

€ 36,75

Netto wordt met fermentatie dus per zeug € 23,91 (€ 36,75 - € 12,84) extra verdiend. En dan zijn de voordelen zoals meer arbeidsgemak, minder medicijngebruik e.d. nog niet eens meegenomen.

Conclusie terugverdientijd

Deze berekening van een bedrijf dat alle kosten en baten nauwkeurig bijhoudt, laat zien dat de voordelen van fermentatie bij zeugen groot zijn. Zeker als op het bedrijf ook gespeende biggen aanwezig zijn, is de investering (zeer) snel terugverdiend.

Benieuwd of fermentatie op uw bedrijf past? Uw brijvoerspecialist adviseert u graag.