Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers lanceert integrale voeraanpak voor Duroc-varken

Persbericht Persbericht30-4-2024

Het Duroc-varken wint terrein binnen de Nederlandse varkenshouderij. Het grote, langzaam vretende varkensras vraagt op meerdere fronten extra aandacht. Aanpassingen in management, maar ook in voer en voertoepassing zijn vereist. Op basis van nutritionele kennis en ervaring in de praktijk heeft ForFarmers daarom een integrale voeraanpak ontwikkeld voor het Duroc-varken. 

Het robuuste, sociale en sterke varkensras kenmerkt zich door zijn goudachtige kleur, hangende oren en stevige spiermassa met bijzondere marmering. Typerend voor de Duroc is de goede vleeskwaliteit met extra smaak door het intramusculaire vet.

Onderzoek leidt tot nieuwe inzichten bij biggen

Wie zich verdiept in het Duroc-varken, ontdekt voldoende aanwijzingen waarom dit ras zijn eigen aanpak vraagt. Zo hebben de zeugen die Duroc-biggen dragen een langere drachtduur en zijn de biggen kwetsbaarder direct na de geboorte, wat een kritische blik op het transitiemanagement bij de zeugen vereist. Uit een tweejarig onderzoek door ForFarmers, waarbij ruim 4.200 biggen zijn gevolgd, komen nieuwe inzichten. “De resultaten laten zien dat de voeropname van Duroc-biggen de eerste dagen na spenen constant laag is, de biggen extra aandacht vereisen en ze vanaf dag 10-18 juist meer gaan eten. Daarom hebben we nieuw speenvoer ontwikkeld: VIDA Vital speen plus”, legt Evelien Alderliesten, innovatiemanager biggen uit. “Met dit nieuwe voer in combinatie met een aangepast voeradvies tijdens en na de speenfase zien we dat de biggen een optimale groei doormaken en ijzersterk zijn.”

Integrale voeraanpak

Bij de zeugen stuurt ForFarmers met haar zeugenvoeders op goede biest, een gezonde zeug en een goede uierontwikkeling, zodat de biggen na geboorte een vliegende start maken. Na een vlekkeloze groei in de biggenopfok is de basis gelegd voor een ideale opstart van de biggen in de vleesvarkensstal. Dit onderstreept het belang van een integrale aanpak. De Duroc-vleesvarkens hebben een hoge voeropnamecapaciteit en eten stootsgewijs. Een doelgericht voerassortiment in alle fasen - met juiste voersamenstelling en voeradvies - is van groot belang voor een optimale benutting van de nutriënten. Goede focus op de jeugdgroei van de vleesvarkens resulteert in hogere groei, lagere voederconversie en scherpe voerkosten. 

Van insemineren tot afleveren vleesvarken

Met de integrale voeraanpak voor Duroc-varkens biedt ForFarmers varkenshouders een kant-en-klare werkwijze die toepasbaar is op nagenoeg alle bedrijven die werken met dit varkensras. “Door onderzoek en uit ervaring weten we hoe we Duroc-varkens moeten voeren. Op basis daarvan hebben we een visie ontwikkeld en daaruit is deze integrale aanpak voortgekomen”, aldus Tom van der Laan, commercieel directeur varkens. “De integrale werkwijze werkt van insemineren tot het afleveren van het vleesvarken. De voeraanpak wordt continu geoptimaliseerd door voortschrijdend inzicht in de stal en data binnen ons managementprogramma Agroscoop. Onze specialisten hebben de kennis, kunde en tools om samen met varkenshouders het beste uit de Duroc-varkens te halen.” 

Neem contact op met onze specialist of accountmanager voor meer informatie.