Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers lanceert nieuw vleesvarkensvoerconcept ‘ULTRA’

Persbericht Persbericht11-2-2019

Gebaseerd op toonaangevend onderzoek met uitgebreide Europese praktijkproeven

De markt verandert. Nieuwe genetica, nieuwe wensen vanuit de retail, nieuwe welzijnseisen en gezondheidseisen vragen om nieuwe voeders. Daarom heeft ForFarmers een nieuw voerconcept voor vleesvarkens ontwikkeld onder de naam ULTRA. De ULTRA-voeders richten zich op een optimale groei, ondersteuning van de gezondheid en efficiëntie. Uit uitgebreide praktijkproeven blijkt dat ULTRA deze doelstellingen waarmaakt en bovendien eenvoudig toe te passen is in de praktijk. Met ULTRA onderstreept ForFarmers dat het samen met haar klanten werkt aan een verbetering van de prestaties van de vleesvarkens en de winstgevendheid van de vleesvarkensbedrijven. De nieuwe ULTRA-voeders worden vanaf vandaag, maandag 11 februari, uitgeleverd in Nederland. 

Meer dan groei

ULTRA biedt vleesvarkens een optimale nutritionele ondersteuning op het gebied van groei, gezondheid en efficiëntie. Het nieuwe assortiment bevat 6 nutritionele innovaties, ontwikkeld door het Nutritie Innovatie Centrum (NIC) van ForFarmers, en is gebaseerd op het resultaat van (inter)nationale praktijkproeven. De innovaties leveren een bijdrage aan onder meer een betere darmgezondheid en een betere voederconversie. Daarnaast stuurt ULTRA specifiek op belangrijke processen in de stofwisseling, rustigere varkens en een lagere uitval.

ULTRA: Bewezen resultaat

De ULTRA-voeders zijn uitvoerig getest in de praktijk. Proeven bij meer dan 50.000 vleesvarkens op 50 praktijkbedrijven in Noord-West Europa, waarvan 25 bedrijven in Nederland, laten zien dat de technische resultaten van vleesvarkens verbeteren. Zo blijkt uit de Nederlandse resultaten dat de dieren 12 gram per dag meer groeiden, de EW-voerconversie met 0,05 verlaagde en de uitval met 0,3% verminderde. Dit komt neer op een resultaatverbetering van € 1,63 per afgeleverd vleesvarken. Naast de betere resultaten worden de nieuwe voeders als zeer gebruiksvriendelijk ervaren, ze leiden tot betere prestaties met minder werk.

Onbeperkt voeren

Het ULTRA-assortiment bestaat uit drie verschillende voerlijnen, afhankelijk van de dagelijkse voeropname. Iedere voerlijn bevat nutritionele innovaties en is samengesteld op basis van voeropname, opleggewicht, diverse bedrijfskenmerken en productiedoelstellingen. Alle voeders zijn ingericht op onbeperkt voeren, wat bijdraagt aan het werkgemak. Daarnaast is er een aanvullende voerlijn voor borgen met een extra hoge voeropname en een specifieke voerlijn voor extra ondersteuning op het gebied van darmgezondheid.

ULTRA voldoet aan de behoeften van klanten

Samen met haar klanten heeft ForFarmers een aantal belangrijke doelstellingen bepaald voor het nieuwe ULTRA-concept. “We hebben aan een klankbordgroep van onze klanten gevraagd waar zij behoefte aan hebben. Naast een goede voerwinst, voeder- en EW-conversie zijn ook dierwelzijns- en diergezondheidszaken als een lagere uitval, goede gezondheid en minder agressie genoemd. Daarmee gingen wij aan de slag en ULTRA is het resultaat”, aldus Rosemarijn Gerritsen, Innovatiemanager vleesvarkens bij ForFarmers.

“Als de varkens rustiger zijn, is de boer dat ook”

Louis Linthorst, varkenshouder te Wilp en deelnemer aan de praktijkproeven: “Het meest opvallende resultaat vind ik dat ik geen PIA meer heb sinds ik het ULTRA-voer gebruik. In de periode voordat ik was overgestapt op het nieuwe assortiment hadden de varkens hier regelmatig last van. Verder is er minder uitval, de mest is zichtbaar beter en er is minder agressie. Het voer geeft meer dan alleen groei. Sinds ik dit voer gebruik zijn de varkens gezonder en rustiger, het levert me financieel voordeel op en ik ervaar meer arbeidsplezier. En als de varkens rustiger zijn, is de boer dat ook.”

Bekijk onze video

Varkenshouder Linthorst over vleesvarkensvoer ULTRA

“Het meest opvallende resultaat vind ik dat ik geen PIA meer heb sinds ik het ULTRA-voer gebruik. In de periode voordat ik was overgestapt..."