Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers plaatst innovatieve voerstations op vleesvarkensbedrijf

Persbericht Persbericht6-11-2018

ForFarmers heeft onlangs twaalf voerstations met ingebouwde weegschaal geplaatst bij het vleesvarkensbedrijf De Janshoeve in Overloon. Deze performance-testers verzamelen data van voeropname in combinatie met het gewicht van vleesvarkens. Ook verbindingen met andere data zoals klimaatinstellingen, zijn te maken. De proeven met deze voerstations genereren daarmee veel extra informatie die ForFarmers gebruikt bij haar adviezen aan varkenshouders.

Het voerstation herkent de individuele varkens aan het oornummer met ingebouwde chip en registreert per dier het aantal maaltijden, het tijdstip en de voeropname per maaltijd. Wanneer de dieren het voerstation in gaan om te eten, worden ze ook gewogen.

 

Afbeelding: PHOTO-2018-07-23-10-43-39 (2)

Realtime informatie

“De voerstations genereren veel extra informatie die realtime is in te zien en te verwerken”, vertelt Patricia Beckers, manager Nutritie en Innovatie van ForFarmers. “Per dag is bijvoorbeeld de voederconversie van zowel de individuele dieren als per hok beschikbaar. Hierdoor krijgen we meer inzicht op de effecten van voer, omgevingsfactoren en managementzaken. De herkomst van de biggen is bekend. Daardoor is een analyse van het effect van biggen(-opfok) en het effect van de zeug op vleesvarkensresultaten mogelijk. En de verbinding naar de klimaatapparatuur maakt een koppeling tussen temperatuur en voeropname mogelijk. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel het opnamepatroon verandert bij warm weer en op welk moment van de dag de voeropname hoog is. Daarnaast kunnen de individuele voeropnamegegevens aan de slachterijdata van die varkens gekoppeld worden.”

Afbeelding: PHOTO-2018-07-30-16-42-00

Welke voordelen heeft dit voor de klant?

ForFarmers kan met deze informatie snel en onderbouwd adviseren over managementkeuzes zoals voerovergang, de opvang van lichtere biggen en het effect van beren, borgen en gelten gescheiden of gemengd opleggen. Deze proeven zijn aanvullend op de proeven die inzicht geven in de beste technische en economische resultaten van verschillende voersamenstellingen. ForFarmers kan daarmee de klanten ondersteunen in het (voer-)management en het maken van voerkeuzes en het te verwachten effect van wijzigingen bijtijds aangeven. Hierdoor is de klant beter voorbereid en kan dan sneller bijsturen.