Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers test vochtrijke varkensvoeders nu ook met infrarood

Persbericht Persbericht24-1-2019

ForFarmers test als eerste diervoederbedrijf vochtrijke voeders voor de varkenssector met de Nabij Infra Rood (NIR) analysetechniek. NIR wordt al algemeen gebruikt om voederwaardes te bepalen van mengvoer, droge grondstoffen en Corn Cob Mix. Praktische toepassing voor vochtrijke voeders is nu een primeur. Belangrijk voordeel is dat het analyseresultaat drie tot vier keer sneller beschikbaar is dan bij de gebruikelijke methode. 

Naast het voordeel van de snelheid van de analyse, kunnen met de NIR-methode ook meer nutriënten onderzocht worden. Anders dan bij de chemische methode kunnen bijvoorbeeld ook aminozuren onderzocht worden. Bovendien zijn de analysekosten per monster lager. Dit voordeel kan in het geval van tarwegistconcentraat (tgc) oplopen tot maximaal € 200,- per ingestuurd monster.  

De voeradviseurs van ForFarmers hebben met deze methode vroegtijdig accurate analyseresultaten beschikbaar. Het rantsoenadvies kan zo nog beter afgestemd worden op de actuele situatie bij het veehouderijbedrijf. De techniek is beschikbaar voor klanten in Nederland en België.

Nieuwe toepassing van bestaande techniek

Het gebruik van NIR-technieken is algemeen bekend bij mengvoer en droge grondstoffen. NIR-apparatuur meet het infrarood lichtspectrum van producten en kan zo de voederwaarde bepalen. Om van deze techniek gebruik te kunnen maken is per product of productsoort een betrouwbare kalibratie (ijklijn) noodzakelijk. Deze ijklijnen waren er tot nu toe niet voor vochtrijke en vloeibare voedermiddelen. ForFarmers heeft daarom haar strategische partner Trouw Nutrition gevraagd een groot aantal monsters tarwegistconcentraat volgens de traditionele chemische methode te analyseren en te scannen met NIR. De NIR-apparatuur moet als het ware ‘leren’ in welke mate nutriënten horen bij een bepaald lichtspectrum. De ijklijn voor tarwegistconcentraat is bij ForFarmers nu klaar voor gebruik in de praktijk.

Tarwegistconcentraat eerste productgroep

Tgc, zoals ProtiWanze® dat via ForFarmers wordt verkocht, is de eerste productgroep die op deze wijze onderzocht kan worden. Deze groep vormt een belangrijk aandeel in de vochtrijke en vloeibare voeders in de varkensrantsoenen. ForFarmers verzamelt ook data van andere relevante vochtrijke voedermiddelen om ijklijnen te ontwikkelen.