Waar ben je naar op zoek?

Gisten: liever kwijt dan rijk

Wist u dat... Wist u dat...25-7-2020

Hoewel gisting tijdens brood- en bierbereiding gewenst is, is dit niet zo voor het maken van brijvoer voor varkens. De ontwikkeling van gisten brengt een aantal nadelige effecten met zich mee. 

Door gisting wordt de brij minder smakelijk, wat een daling in voeropname tot gevolg heeft. Gisten zetten nutriënten van het dier om in CO2, water en soms een beetje alcohol. Droge stof en goede voedingsstoffen gaan verloren. Door gisting zullen de voederwaarde, de beschikbare nutriënten en de verteerbaarheid van de brij lager zijn. Uiteindelijk kan dit zelfs gezondheidsproblemen bij varkens veroorzaken.  

Kortom; gisten zijn we liever kwijt dan rijk

Neem dus onderstaande hygiënemaatregelen en voorkom de negatieve gevolgen. 

1

Bunker

Spuit de randen van de bunker regelmatig schoon.

2

Opslag

Zorg ervoor dat de opslag regelmatig en goed leegkomt.

3

Hygiëneprotocol

Schenk extra aandacht aan het hygiëneprotocol van de brijvoerinstallatie. 

4

Aanzuren

Voeg preventief organische zuren toe om gisten te voorkomen. 

Toch last van gisting in brij?

De oorzaak kan zich op verschillende plaatsen bevinden. Zo blijkt uit een totale hygiënecheck, uitgevoerd bij een aantal bedrijven, dat de stuurvloeistof in maar liefst 1 op de 3 analyses te veel gisten bevatte. Ga via onderstaand schema stap voor stap na waar de broeihaard zich bevindt. Pak het probleem direct aan en pas zo nodig het hygiëneprotocol aan. 

Afbeelding: Schema gisten

Meer weten?

Advies nodig bij een gistprobleem en/of het opstellen van een goed hygiëneprotocol? Raadpleeg uw brijvoerspecialist of neem contact op met onze klantenservice.