Waar ben je naar op zoek?

Groot onderzoek naar streptokokken-problematiek bij biggen

ForFarmers, Trouw Nutrition en Boehringer Ingelheim participeren gezamenlijk in een driejarig onderzoeksproject van Wageningen University & Research (WUR) naar streptokokken-problematiek bij biggen. Met dit onderzoek willen de deelnemende partijen meer kennis vergaren over de ontwikkeling van specifieke immuniteit van biggen tegen de bacterie en hoe de big zich (beter) tegen de bacterie kan beschermen zonder inzet van antibiotica.

Veel uitval biggen door streptokokken

Streptokokken vormen een groot probleem in de varkenshouderij. Deze bacteriële aandoening veroorzaakt veel uitval onder biggen. Omdat er geen geregistreerd vaccin beschikbaar is op de Nederlandse markt, rest de dierenarts niets anders dan antibiotica voorschrijven om de infectie te bestrijden.

Streptokokkenonderzoek biggen

Twee hoofdvragen

Het onderzoek richt zich in de eerste plaats op de rol van de zeug bij de ontwikkeling van maternale immuniteit en de bescherming die de zeug via de biest aan de biggen meegeeft: hoe lang werkt die bescherming en hoe is dat via de zeugen- dan wel de biggenvoeding positief te beïnvloeden? Dit is vooral het terrein van ForFarmers en Trouw. “We willen als eerste achterhalen op welk moment de afweerstoffen, die de big via de biest heeft gekregen, uitgewerkt zijn. Vervolgens is de vraag, hoe we vanaf dat moment via de melk dan wel via de biggenvoeding de big bescherming kunnen bieden tegen streptokokken”, legt Jan Fledderus uit, Innovation Manager Piglets bij ForFarmers. “Het onderzoek is dus van grote betekenis voor zowel onze zeugen- als onze biggenvoeders.”

Boehringer Ingelheim onderzoekt het effect van vaccinatie tegen een virale infectie (PRRSV) op het optreden van streptokokkeninfecties. Het is bekend dat een PRRS-infectie de afweer van biggen verandert. Hierdoor lijken biggen gevoeliger te worden voor streptokokkeninfecties. De exacte invloed van vaccinatie tegen PRRS-infecties op de immuniteit tegen streptokokkeninfecties, is echter nog onbekend.

Opzet streptokokkenonderzoek

Logo 1Health4Food

Het project valt onder de vlag van het 1Health4Food-consortium, een ambitieus publiek-privaat onderzoeksprogramma op het gebied van dier- en volksgezondheid. Wageningen Bioveterinary Research (onderdeel van WUR) gevestigd in Lelystad, voert het onderzoek uit en levert expertise. De drie partners uit het bedrijfsleven dragen hun specifieke kennis bij en testen de resultaten voor toepassing in de praktijk. Het onderzoek start met een eerste inventarisatie op praktijkbedrijven naar de invloed van de biestopname van individuele biggen en onderzoek van bloedmonsters op antistoffen tegen streptokokken. Voor dit laatste wordt een speciale test ontwikkeld. De uitkomsten van dit eerste traject vormen de basis voor het vervolgtraject waarin de rol van voeding en vaccinatie verder wordt onderzocht. Het onderzoeksproject wordt vanuit het overheidsprogramma ‘Topsector Agri & Food’ gesubsidieerd tot 2022.